08 aug

Spiritueel leraar ‘Red Cloud’ vanuit de geesteswereld (uit het boek: Estelle Roberts, Vijftig jaar medium)

Als Mrs. Roberts in trance gaat verdwijnt eenvoudigweg haar eigen persoonlijkheid en die van Red Cloud komt er voor in de plaats. En dat is een kenmerkende persoonlijkheid.

Red Cloud doet ook echt moeite om ons duidelijk te maken hoe de situatie in het hiernamaals is, de tijdloosheid daar bijvoorbeeld, die voor ons niet gemakkelijk te begrijpen is. Maar op hetzelfde moment geeft hij ons een schat aan informatie over bepaalde zaken zoals de natuur, het vormen van onze persoonlijkheden, en andere levenswijzen die we tenminste in een bepaalde mate kunnen begrijpen.

Red Cloud vertelt ons vanuit de geesteswereld dat het Leven voortgaat na de Dood. Wij zullen onze geliefden weerzien.

God is de perfecte geest, vertelt hij ons, want Hij is liefde, wijsheid en kracht. God is niet een wezen maar een kracht van goedheid, die het universum vult en oneindig is. Het kwaad is geen kracht, maar een vergissing in het denken, dat in de wereld verscheen toen de vrije wil verkeerd werd gebruikt. Het is eindig en kan door aandacht voor het goede en voor God worden overwonnen.

Aangezien God in ieder van ons huist, is iedereen onderdeel van het Heel-al, en dat is God. En omdat we allemaal deel van de Oneindige Geest van God zijn, kunnen we niet doodgaan.

Het geleidelijk ontvouwen van het bewustzijn van de Geest van God in onszelf, is het proces van de evolutie van onze ziel. Om God te vinden moeten we ‘ opnieuw’ worden geboren in een realisering dat we spirituele wezens zijn, en in een acceptatie dat we persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elke handeling die we doen. Dus, de mate van onze evolutie wordt helemaal door ons zelf bepaald. Zoals we iets wensen, zo zullen we het ontvangen.

Het universum is door een goddelijke wet georganiseerd. Als we deze wet volgen, zal het naar perfecte harmonie leiden; als we tegen de wet ingaan is chaos het resultaat. De eerste wet is de wet van de liefde. Liefde is het vermogen om alleen potentiële perfectie te zien in onze medemensen. Liefde is het kenmerk van de Goddelijke geest, terwijl angst voortkomt uit de materiële geest. Liefde en angst zijn twee onverenigbare tegenstellingen, de ene streeft er voor altijd naar de andere te verbannen. Liefde is de totale ontkenning van het zelf; eigenbelang is de vader van de angst. De natuurlijke uiting van liefde is anderen dienen, niet zo zeer in het leveren van grote prestaties als in doen wat het meest voor de hand ligt.

Om in het koninkrijk van de hemel te verblijven, dienen we in de Geest van God die in onszelf zit, te verblijven. Iedereen moet eerst dit koninkrijk zoeken waar vandaan, eenmaal gevonden, alles zal stromen. Voor onszelf bidden is nutteloos omdat we al alles hebben wat we nodig hebben. Het enige echte gebed is de onophoudelijke communicatie met de goddelijke vonk in onszelf. We moeten nooit vergeten dat God in ons zit, niet buiten ons, en dat we allemaal individueel deeltjes van God zijn, en dat is het Al.

We kunnen niet verwachten dat we binnen de tijdsspanne van een leven perfectie kunnen bereiken. Na de dood komen we op een astraal niveau terecht, waar veel werelden van bewustzijn zijn. Na een bepaalde tijd worden we weer op deze aarde geboren, of gaan we naar een andere wereld die rondom ons is, voor het verder ontwikkelen van onze zielen. Uiteindelijk, en wie kan zeggen hoe lang dit zal duren, bereiken we een staat van zijn waarbij we zodanig zijn geëvolueerd dat reïncarnatie niet langer nodig is en dan zullen we doorgaan naar hogere sferen van spirituele levenswijzen.

De kracht van liefde om haat te verbannen is een terugkerend thema in de trance toespraken van Red Cloud. Om in onszelf de haat te verbannen moeten we proberen om in anderen alleen dat stuk te zien dat God of goed is. En als onze vijanden ons vernietigen moeten we vastberaden vol blijven houden dat uiteindelijk het goede, het kwaad overwint.

God is voor ons allen die Hem kunnen zien. Dit zijn de woorden waarmee Red Cloud een van zijn inspirerende lezingen begon, en ik geloof niet dat ik iets beters kan doen dan dit boek te besluiten met de warme woorden war hij die lezing mee afsloot:

“Weten jullie, mijn kinderen, in het leven van vandaag is het mooiste aspect van de edelsteen van jullie diepste wezen, dat jullie zullen leren om met jullie eigen ogen de schoonheid van God’s koninkrijk te zien. Zie het in een eenvoudig bloemetje, waarvan de blaadjes zich ontvouwen, in de zeldzame kleur. In het hart van dat kleine bloempje, dat naar vrede zoekt, zal God worden gevonden.

Sta boven op de heuvel en kijk naar de ondergaande zon en wees rustig in je hart. Kijk naar het mengen van de kleuren, terwijl ze achter de heuvels verdwijnen, en die rustige kalmte zal God zijn. Sta tussen het geel van de boterbloemen in de weilanden, als de dauw op het gras ligt. Kijk naar de vogel die met fladderende vleugels opstijgt, zijn keel trillend in de schoonheid van zijn gefluit. Daar zal God worden gevonden. In het lachen van een kindje dat naar zijn moeder rent; daar zal ook God worden gevonden.

Moge ik altijd in jullie wereld de schoonheid van God en de wijsheid voor Zijn Koninkrijk vinden, als het in een simpel woord wordt uitgedrukt – Liefde.”

Praktijk Beata van Etten | Wentholtstraat 10 | 7424 CL Deventer | 06-43106917