05 nov

Artikelen

Een duiding van de tijd, Jeroen Visbeek
Jeroen Visbeek schrijft naast boeken en artikelen ook blogs waarin hij actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatst in zijn model van[...]
De brief van Einstein over Liefde (2015)
EEN BRIEF VAN EINSTEIN aan zijn dochter / Geplaatst 28 augustus 2015 Eind jaren 1980, schonk de dochter van de[...]
Willem Glaudemans: Worden wij opgetrild?
Willem glaudemans Worden wij opgetrild?               Ouverture: alles trilt Trilling, frequentie, vibratie, oscillatie, pulsatie,[...]
Spiritueel leraar ‘Red Cloud’ vanuit de geesteswereld (uit het boek: Estelle Roberts, Vijftig jaar medium)
Als Mrs. Roberts in trance gaat verdwijnt eenvoudigweg haar eigen persoonlijkheid en die van Red Cloud komt er voor in[...]
Zelfobservatie (uit het boek: Anthony de Mello, Bewustzijn)
Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek Bewustzijn van Anthony de Mello. Uitgeverij Samsara. De Mello was een Jezuïtische priester.[...]
Het is Vertrouwen dat we nodig hebben
Nine Star Ki Voorspelling voor 2016 Inleiding Daar zijn ze, de Nine Star Ki voorspellingen voor 2016. Vorig jaar werden[...]
18 aug

Een duiding van de tijd, Jeroen Visbeek

Jeroen Visbeek schrijft naast boeken en artikelen ook blogs waarin hij actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatst in zijn model van de tijdgeest dat o.a. bestaat uit 15-jarige en 180-jarige tijdperken.

En nu kiezen: meedoen of weggaan

Geschreven: 29 juni 2016

Categorie: 15-jarige kreefttijdperk (2010-2025)

De politieke leiders die nu een belangrijk stempel drukken op de tijdgeest zijn: Geert Wilders, Donald Trump, Vladimir Poetin, Marine Le Pen, Kristian Thulesen Dahl en Boris Johnson.

De overeenkomst: iets met haar en blond.

Bij mijn studie naar de astrologische tijdperken is het mij opgevallen dat kreeft halverwege haar tijdperk met een schok ons in een nieuwe orde brengt. Wij zitten nu halverwege het 15-jarige kreefttijdperk (2010-2025) en in de jaren 2016-17 zullen we in alle heftigheid worden geconfronteerd met het thema van kreeft: het afbakenen van onze identiteit.

Dit moeten we plaatsen in het thema van het 180-jarige vissentijdperk: de vervreemding van de natiestaten. Kreeft gaat ons dwingen om hier stelling in te gaan nemen. Hoe staan we tegenover het verlies van de nationale identiteit binnen de Europese Unie, binnen de globalisering en de toenemende etnische diversiteit? Het wordt nu tijd om niet-vrijblijvende antwoorden op deze vragen te geven.

De vraag over de nationale identiteit is overal actueel. Duitsland werd tijdens de jaarwisseling opgeschrikt door massa-aanrandingen begaan door moslims en asielzoekers. Dit schandaal was in een keerpunt in Merkels bejubelde Willkommenskultur. In Frankrijk en België zetten terroristische aanslagen het debat over de integratie van moslims op scherp. Nederlands zei Nee tegen het associatieverdrag met Oekraïne en de Engelsen kozen tegen de verwachting in voor een Brexit.

Overal is het beeld hetzelfde: het volk keert zich tegen de elite. Het is een gevoel en niet rationeel te doorgronden (kreeft werkt als waterteken in op het gevoel). Rationeel gezien is het voor de Engelsen niet logisch om de EU te verlaten. Maar het gevoel is nu sterker dan de ratio.

Het gevoel zegt: genoeg is genoeg. Mensen voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. En als mensen losraken van hun wortels voelen ze zich ontheemd. Deze angst wakkert racisme en xenofobie aan. Kreeft moet de eigen identiteit opnieuw afbakenen en gevoelsmatige grenzen stellen.

We bereiken in het kreefttijdperk de volwassenheid van het 180-jarige vissentijdperk (1965-2145) en om volwassen te worden moet kreeft het werk van ram (flower power) bezielen. Wat de hippies ontdekten gaat kreeft populariseren: het wordt volks, populistisch en nationalistisch. Kreeft kneedt het volk dat uit elkaar dreigt te vallen tot één familie en hiervoor moet ze grenzen afbakenen: de eigen familie wordt met zachte dwang tot één sentimentele pulp vermalen en wie daar niet in past of weigert mee te doen wordt door kreeft verstoten. Kreeft sluit in en sluit uit.

Waar we de komende twee jaar vooral op moeten letten is Frankrijk. Dit land is onstabiel. De Fransen krijgen het benauwd nu de Engelsen zich terugtrekken uit de EU. Ze zijn bang dat ze vermorzeld gaan worden door de harde economische lijn van de Duitsers. Steeds meer boze Fransen kiezen voor het Front National en als naar mijn verwachting de economie in het najaar in een recessie komt, zal Marine Le Pen in mei 2017 tot president van Frankrijk worden gekozen. Dit zal voor veel mensen nachtmerriescenario zijn, maar alleen het Front National kan de agenda van kreeft realiseren. (Overigens zal om dezelfde reden Donald Trump de presidentsverkiezing in Amerika winnen en wordt in Nederland de PVV volgend jaar de grootste partij in de Tweede Kamer).

Kreeft kan onmogelijk een eigen familie stichten zolang het vreemdelingenvraagstuk wordt genegeerd of met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Al vanaf de jaren tachtig faalt de integratie van de moslims en door de constante toestroom van vluchtelingen bereikt de samenleving inmiddels een verzadigingspunt waardoor de emoties van het volk gaan oplopen. De stem van het volk kan niet langer worden genegeerd. Kreeft zal op haar manier (met het gevoel) de idealen van de jaren zestig (bevrijding) populariseren. Kreeft gaat het volk inclusief de vreemdelingen bezielen met de tolerantie en vredelievendheid van de hippies. Maar je begrijpt dat hier druk voor nodig is en hiervoor is kreeft gewapend met twee enorme scharen waarmee ze haar prooi vermorzeld. Dit moet je niet te letterlijk nemen: de middelen van kreeft zijn dressuur, africhten, grenzen stellen, identificatie met het verleden en zachte dwang. Dit staat haaks op het idee van individuele vrijheid maar om onze waarden te kunnen handhaven is de methode van kreeft onvermijdelijk. De hardnekkige etnische minderheden die weigeren mee te doen met het kleffe familiegevoel, zullen door kreeft worden ingekapseld als een kansarme onderklasse. In het kreefttijdperk sluiten de etnische zuilen zich in de natiestaten.

Le Pen wordt door de progressieve elite verguisd maar zij zal het vuile werk gaan doen waartoe haar voorgangers – Sarkozy en Hollande – niet toe in staat waren. Le Pen gaat harde grenzen stellen waardoor zij de waarden van de Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – zal beschermen. Kreeft duldt geen gewelddadige islam, homofobie, vrouwenhaat en mensen die slecht geïntegreerd zijn. Pas nadat Frankrijk haar identiteit heeft hervonden, zullen de Fransen in het leeuwtijdperk (2025-2040) de banden met Duitsland aanhalen wat onvermijdelijk zal leiden tot een soort Europese kernfederatie waar Nederland, België, Oostenrijk en Italië zich (noodgedwongen) bij zullen moeten aansluiten. Deze Europese federale staat zal een gezamenlijk buitenlands beleid gaan voeren en gaat beschikken over één leger. Alle andere landen binnen de EU zullen om allerlei verschillende redenen zich hier half bij aansluiten. Mogelijk zal het zwakke Zuid-Italië ook een uitzonderingspositie krijgen. Griekenland en Cyprus verlaten onvermijdelijk de euro.

Het grondgebied van de Europese kernfederatie komt niet toevallig overeen met het rijk van Karel de Grote die in 180-jarige leeuwtijdperk (712-891) de Germaanse vorstendommen in West-Europa verenigde in een sterk rijk met een christelijke identiteit. Omdat de geschiedenis van 2000 jaar christendom in het 180-jarige vissentijdperk zich herhaalt in de 15-jarige tijdperken, is de Postmoderne Tijd een droomachtige herbeleving van ons verleden. Daarom is het relatief eenvoudig om de toekomst te voorspellen.

Europa zal in het kreefttijdperk dus haar identiteit opnieuw definiëren en dat is mede mogelijk dankzij het moslimfundamentalisme. Net zoals in het 180-jarige kreefttijdperk de oprukkende Arabieren Europa bijna veroverden en het de christenen de existentiële vraag opdrong wie zij waren en waar zij in geloofden, zo ook is in onze tijd opnieuw de extreme islam een spiegel voor Europa. Wanneer kreeft de eigen familie heeft bezielt, gaat de dominante leeuw terugslaan en van binnenuit stralen. Engeland behoorde niet bij het Karolingische Rijk en dus was een Brexit onvermijdelijk. Karel de Grote stelde het feodalisme in en dat betekende dat de boeren vast kwamen te zitten aan hun land. De moderne variant hiervan is dat iedereen tot over zijn oren in de schulden komt te zitten waardoor de hele economie (nationaal en privé) muurvast komt te zitten.

Het 15-jarige maagdtijdperk (2040-2055) zal overeenkomsten hebben met het 180-jarige maagdtijdperk (891-1070); de tijd waarin het Karolingische Rijk verbrokkelde in honderden vorstendommen waardoor Europa kwetsbaar werd voor de Saracenen (moslims) maar vooral voor de Noormannen. Op deze manier maakten de christenen nog één keer contact met de oude tijd (veelgodendom van de Germanen) en omdat maagd dit contact legt, kan weegschaal vanuit een overzicht tussen verleden-heden-toekomst een nieuwe koers uitstippelen. De moderne versie van de Noormannen zijn waarschijnlijk arme mensen uit Rusland en Oekraïne die in de ogen van West-Europa nog in de ‘oude tijd’ leven; het Europa van vóór de Flower Power.

Pas in het 15-jarige boogschuttertijdperk (2085-2100) zal de schuldencrises worden opgelost -> vergelijk: in het 180-jarige boogschuttertijdperk (1428-1607) verdween het Middeleeuwse feodalisme. Je zou kunnen zeggen dat kreeft de contouren trekt van de middeleeuwen van de Postmoderne Tijd.

10 aug

De brief van Einstein over Liefde (2015)

EEN BRIEF VAN EINSTEIN aan zijn dochter / Geplaatst 28 augustus 2015

Eind jaren 1980, schonk de dochter van de beroemde genie, Lieserl, 1.400 brieven, geschreven door Einstein, aan de Hebreeuwse Universiteit, met de opdracht om hun inhoud niet eerder te publiceren dan twee decennia na zijn dood. Dit is een van hen.
http://alberteinstein.info/finding_aid.html
… Toen ik de relativiteitstheorie voorgesteld had, begrepen maar weinigen mij, en wat ik nu zal onthullen om over te brengen aan de mensheid zal ook nu botsen met de misverstanden en vooroordelen in de wereld. Ik vraag je om de brieven zo nodig, jaren, tientallen jaren te bewaken, zolang totdat de maatschappij is ver genoeg is gevorderd om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen. Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle anderen omvat en betreft, en zelfs achter elk verschijnsel werkend in het heelal en nog niet geïdentificeerd is door ons.

Deze universele kracht is LIEFDE.

Toen wetenschappers zochten naar een verenigde theorie van het universum vergaten ze de meest krachtige onzichtbare kracht.

Liefde is Licht, dat diegene verlicht die geven en ontvangen.

Liefde is de zwaartekracht, want het maakt dat sommige mensen zich aangetrokken voelen tot anderen.

Liefde is macht, want het vermenigvuldigt het beste dat we hebben, en staat de mensheid toe niet te worden uitgedoofd in hun blinde zelfzuchtigheid.

Liefde ontvouwt en openbaart.

Want voor Liefde leven en sterven wij.

Liefde is God en God is Liefde.

Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we te lang hebben genegeerd , misschien omdat we bang zijn voor Liefde, want het is de enige energie in het universum dat de mens niet heeft geleerd om aan zij wil te onderwerpen.

Om zichtbaarheid te geven aan Liefde, maakte ik een eenvoudige vergelijking in mijn meest beroemde formule.

Als we in plaats van E = mc2, accepteren dat de energie om de wereld te genezen kan worden verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwadraat, komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is, want het heeft geen grenzen. Na de mislukking van de mensheid in het gebruik en de controle van andere krachten van het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, is het dringend noodzakelijk dat we onszelf voeden met een ander soort energie …

Als we willen dat onze soort zal overleven, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld willen redden en elk levend wezen dat het bewoont, is liefde is het enige antwoord. Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken, een apparaat krachtig genoeg om volledig de haat, egoïsme en hebzucht te vernietigen die de planeet verwoest.

Echter, elk individu draagt in zich een kleine maar krachtige generator van liefde waarvan de energie erop wacht vrijgegeven te worden.

Wanneer we leren om deze universele energie, lieve Lieserl, te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint, en in staat is om alles en nog wat te overstijgen, want liefde is de essentie van het leven.

Ik betreur het ten zeerste dat ik niet in staat ben geweest te kunnen uitdrukken wat er in mijn hart is, welk stilletjes heeft geklopt voor jullie allemaal, mijn hele leven. Misschien is het te laat om te verontschuldigen, maar omdat tijd relatief is, moet ik je vertellen dat ik van je hou en dankzij jou heb ik het ultieme antwoord aan kunnen reiken!

Je vader Albert Einstein

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

09 aug

Willem Glaudemans: Worden wij opgetrild?

Willem glaudemans


Worden wij opgetrild?      

        Ouverture: alles trilt
Trilling, frequentie, vibratie, oscillatie, pulsatie, resonantie. Alles is trilling, wordt er wel gezegd. En er zijn zeer overtuigende aanwijzingen voor dat werkelijk alles trilt. Licht gaat in golven. Geluid is trilling. Materie bestaat uit deeltjes die op sub-atomair niveau een frequentie hebben. Ons lichaam trilt op elke hartslag, onze organen oscilleren allemaal in ritmes van verschillende lengtes. Elke levende cel heeft een elektromagnetisch energieveld dat trilt. Ook onze planeet als geheel heeft een regelmatige resonantie. Wat leeft trilt. En wat trilt leeft. Onze hersenen hebben verschillende frequenties, delta-, thèta-, alfa-, bèta- en gammagolven die met verschillende bewustzijnstoestanden (slapen, waken, meditatie) samenhangen. Dus ook ons innerlijk trilt. Door geluid van een bepaalde frequentie kun je mensen ziek maken, en ook genezen. Trillingsfrequentie is nodig om informatie over te dragen (van morse en telegrafie tot radiogolven) en om tijd te meten (van slingeruurwerk en kwartshorloge tot atoomklok). Trilling wordt gebruikt om binnen te dringen in verborgen ruimtes (seismische golven, röntgenstralen en CRI-scans), en om zaken te verhitten (de macrogolven in de magnetron). Frequentie heeft een rechtstreekse relatie met temperatuur, want hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de deeltjes trillen, die zo zorgen voor de omslag van aggregatietoestanden (ijs-water-stoom). Energie, elektriciteit en magnetisme, elektromagnetische energievelden, het is allemaal trilling. De achtergrondruis die we opvangen uit het heelal is een vorm van trilling.
Trilling is een universeel gegeven in het stoffelijke universum en in de domeinen
van bewustzijn. Zelfs in de hemel schijnt alles langs lijnen van trillingsgetal geordend te zijn en worden de dimensies door verschillende lichtfrequenties van elkaar onderscheiden. Gelijke trilling trekt gelijke trilling aan. En trilling plant zich voort en laat andere objecten resoneren op de trilling die het uitzendt. Misschien is dat wel het geheim van liefde, dat je op dezelfde golflengte zit. Trilling brengt als universeel verbindend principe de wereld van de materie en van de geest bij elkaar. Misschien zijn materie en geest ook wel te beschrijven als verschillende aggregatietoestanden van energie, wie weet? In elk geval heeft men in laboratoria materie gecreëerd door de frequentie van geluid te vertragen. En is er niet een verglijdende schaal waar de frequentie van licht overgaat in die van geluid? In oude mythen en moderne wetenschappelijke theorieën begint de schepping met een forse trilling: een Big Bang, of een scheppende klank ‘aum’, of een woord dat direct manifesteert: ‘Hij sprak er zij licht, en er was licht.’ Dus alles trilt vanaf den beginne. Nada Brahma (Sanskriet): de wereld is geluid.

       Te beginnen met de aarde
Dat was de ouverture, waar alle thema’s even klinken. Maar laten we beginnen bij
onze aarde. De aarde heeft een hartslag die de Schumann-resonantie wordt genoemd. Dit is een frequentie van 7.83 Hertz, d.w.z. een pulsatie van bijna 8 keer per seconde. Dit is het resultaat van de trilling van een aardmagnetisch veld tussen het sterk geleidende aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer, de opperste luchtlaag. Deze frequentie is vrijwel constant, zodanig zelfs dat militairen er voor communicatie gebruik van dachten te kunnen maken. Ze vertoont wel enige fluctuatie tussen 7.0 en 8.5 Hz, en kan bovendien per geologische locatie variëren. Het is interessant te weten dat 7.8 Hz ook de frequentie van onze hersenen is die te maken heeft met intuïtieve en paranormale vermogens. En nu zou men onlangs hebben ontdekt dat deze Schumann-frequentie naar 11 Hz is gegaan. Trilt de aarde in een hogere frequentie? Heeft ze ‘hartritmestoornissen’? En wat heeft dit veroorzaakt? En wat betekent deze hogere trilling voor het elektromagnetisch veld dat ons omringt? En wat is het effect daarvan op ons bewustzijn, ons fysieke gestel, de natuur, en de structuren in onze maatschappij? Immers alles is trilling, maar wat gebeurt er in een systeem als de trilling wordt verhoogd?

       Zandpatronen
Dat kunnen we mooi zien aan wat er gebeurt met zandpatronen die op een trillende metalen plaat ontstaan. De trilling van de plaat zorgt ervoor dat er zich fraaie geometrische patronen vormen in het zand op de plaat. En we zien dat wanneer de trilling wordt verhoogd, zo’n patroon plotseling verdwijnt, een kort moment van chaos kent, en er dan even plotseling een nieuw patroon van een andere orde en geometrie verschijnt. (Soms zie je wat korreltjes haastig nog even naar hun plekje rollen.)
Hetzelfde fenomeen tref je aan wanneer je een vloeistof in trilling brengt, zoals water in een klankschaal. Door klank aan water toe te voegen ontstaan de fraaiste mandala’s en geometrische patronen, bijna bij elke Hertz een andere vorm. Wie dit wil bekijken, kan ik het boek van Robert Boerman, Water Klank Beelden, aanraden. 
En wie zand of zout in patronen wil zien trillen, kan ik verwijzen naar leuke filmpjes op YouTube (zie onderaan de literatuurlijst).
We leren dus dat een structuur die door trilling in stand wordt gehouden, even tot chaos vervalt, maar meteen daarop een andere meestal fraaiere structuur aanneemt, wanneer de trilling wordt verhoogd. De richting is er dikwijls een van toenemende schoonheid en complexiteit. Dit beeld (structuur – chaos – structuur) mogen we voor ogen houden, wanneer we nader bekijken wat er in onze tijd met onze wereld aan de hand is. De wereld is geluid, maar de wereld is ook zand.

       Cymatiek
Er is een onderzoeksgebied dat zich speciaal met golven, trilling en slingering bezighoudt. De grondlegger hiervan, de Zwitserse natuurkundige,
kunstenaar en medicus Hans Jenny (1904-1972), noemde het cymatiek, naar kyma, wat in het Grieks golf betekent. Het richt zich op de manier waarop trillingen in de breedste zin van het woord patronen, structuren, vormen en bewegingen genereren, instandhouden en beïnvloeden. De puls of trilling is de scheppende kracht, die de vorm of het patroon genereert in een bepaald medium, en in een dynamisch proces van beweging organiseert.
De patronen bestaan uit talloze korreltjes of deeltjes die constant binnen die patronen bewegen, maar die patronen lijken voor het oog stil te staan.
Je kunt de stelling aan dat al het gemanifesteerde door trilling is ontstaan en in een staand patroon wordt gehouden. Een andere onderzoeker, de Duitser Alexander Lauterwasser, ontdekte bijvoorbeeld dat een bepaald trillingspatroon in zand exact overeenkomt met de facetten op de schilden van schildpadden. Alsof die laatste gestolde trillingspatronen zijn, opgeslagen
in de DNA-code, omdat het blijkbaar de ideale structuur biedt om een schild te bouwen dat tegen een stootje kan.

       Klankschalen
Wat doet trilling met ons bewustzijn? Als het zo is dat de trilling van de aarde verandert en er ook andere kosmische golven op ons afkomen, wat doet dit dan met ons bewustzijn? Wat klank, die ook trilling is, met ons bewustzijn kan doen, ken ik uit ervaring. Als ik klankschalenconcerten of -sessies geef, merk ik een aantal dingen op. Mensen kunnen makkelijk in een andere bewustzijnstoestand geraken en hebben meestal nogal moeite na het concert om weer ‘op aarde’ terug te keren. Ik werk zowel met traditionele Tibetaanse schalen van multi-legeringen metaal, alsook met kristallen schalen. De eerste hebben een soort ademende klank, die op een hartritme in en uit gaat; de tweede soort schalen hebben een heel ander effect, het lijkt wel of de klank ergens bovenin je bewustzijn heen en weer schuift. Ik weet uit ervaring dat ik deze kristallen schalen met zorg moet gebruiken, omdat je er inderdaad makkelijk een soort ‘uittreding’ mee kunt krijgen. Daarom gebruik ik de donkerste metalen schalen als tegenwicht om de mensen te laten blijven aarden als ik de kristallen schalen laat klinken. De verschillende trillingen van beide soorten schalen werken in op onze hersengolven. Mensen rapporteren allerlei spontane ervaringen, ze zien beelden, voelen zich aangenaam licht in het hoofd, omdat hun denken even is gestopt; ze hebben het gevoel dat hun kruinchakra open staat, en melden dat ze zich heel vredig voelen, opgetild; sommigen krijgen een plotselinge eenheidservaring, anderen melden dat er ‘iets in hen in balans is gekomen’. En daarnaast vertellen mensen mij zowel heftige fysieke reacties zoals duizeligheid en pijnsteken, alsook spontane genezing van pijn. Ook van anderen weet ik dat het toepassen van klank genezing bevordert. Een bevriende arts en yoga-docent heeft onder mijn ogen mensen met schouderpijn en verzwikte enkels genezen enkel door naar de betreffende plek een specifieke toon te zingen. Wat we hiervan leren is dat klank, dus trilling, inwerkt op ons bewustzijn, en op ons fysieke gestel.

       IJskristallen
En we kunnen meteen een stap verder gaan: onze gedachten blijken ook de geometrische patronen in materie te kunnen beïnvloeden. Ons bewustzijn heeft invloed op de vormen die ontstaan. Dit is aangetoond o.a. door de Japanse wetenschapper Masaru Emoto. Zijn verhaal is inmiddels algemeen bekend. Zijn onderzoek laat zien dat water, dat eerst is blootgesteld aan mooie muziek, na bevriezing fraaie ijskristallen vormt, en water dat bijvoorbeeld aan lawaai of heavy metal music onderhevig was, kapotte en niet harmonische kristallen vertoont. Tot zover is dit nog eenvoudig te begrijpen, omdat muziek trilling is en water daarop reageert, ook dus tijdens het vormen van ijs. Er is ontdekt dat water een geheugen heeft voor frequenties. Interessanter wordt het wanneer Emoto briefjes met woorden als liefde, engel en vrede onder het water legde. Er kwam geen klank meer aan te pas, maar toch vormden er zich harmonische kristallen. En dat deden ze niet bij briefjes met duivel, oorlog en haat.Toen ontstonden er wederom vreemd gevormde disharmonische kristallen. Hoe kon dit, kan water lezen? De enige verklaring is dat gedachten, of intenties, ook een trilling hebben die in dit geval door water kan worden opgevangen en zichtbaar gemaakt in de kristallen. En bestaan wij niet voor 70% uit water (en onze hersenen voor 90%)? En wat doen onze gedachten dus met ons lichaam, zowel de liefdevolle als de negatieve?
De wereld is dus niet alleen geluid en zand, maar ook gedachten. We vormen de wereld met ons bewustzijn. De wereld is niets anders dan een uiterlijke vorm van onze innerlijke toestand, zoals o.a. Een cursus in wonderen ons leert. Ook iets om te onthouden: wij kunnen dus bepalen waar het met de trilling heen gaat! En onze gedachten en de staat van ons bewustzijn zouden wel eens beslissend kunnen zijn in de komende tijd.

       Supergolven en zonnewinden
Als de aarde met haar bewoners een samenhangend systeem is, en niet los zand, dan mag je aannemen dat, als de gezamenlijke trilling wordt verhoogd, er veel gaat gebeuren met alle structuren die zowel onze biosfeer betreffen, als die afhankelijk zijn van de staat van ons bewustzijn; dus op maatschappelijk, economisch, politiek, religieus, en ecologisch terrein. Op dit moment zien we op veel van deze gebieden een crisis: de energiecrisis, de eurocrisis, de klimaatcrisis, de kredietcrisis, toename van maatschappelijke intolerantie, protectionisme en nationalisme. Kenmerken van de chaosfase tussen twee vormen van orde in.

 

Verandering in de lucht?

Maar waar zou die verhoogde trilling vandaan kunnen komen, die mede-oorzaak zou kunnen zijn van de verhoging van de Schumann-resonantie van de aarde?

Daarover doen talrijke theorieën de ronde die ik hier alleen aanstip maar niet in de diepte zal behandelen.

  • Ons zonnestelsel zou een interstellaire energiewolk zijn binnengegaan die energie toevoert aan de atmosfeer van de zon en de planeten en deze instabiel maakt.
  • Galactische supergolven zouden zich aan de buitenrand van de heliosfeer (de magnetisch beschermde ruimte rond ons zonnestelsel) de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd en tienvoudig in grootte en kracht zijn toegenomen.
  • De zon die met kosmisch stof wordt gebombardeerd ondergaat een radicale verschuiving in haar basis-harmonische frequentie. Dit zou meteen via het principe van resonantie naar buiten golven, resulterend in een toename van de basis-harmonische frequentie van alle materie in ons zonnestelsel.
  • Sinds 2003 neemt de zonne-activiteit enorm toe en zal in 2012 zijn climax bereiken.
  • De zonnewind neemt toe en daarmee samenhangend ook de hoeveelheid tornado’s op aarde.
  • Het aardmagnetisch veld wordt aanzienlijk zwakker en biedt steeds minder
    bescherming tegen schadelijke protonen- en elektronenstraling van de zon. Een poolwisseling waarbij het aardmagnetisch veld omkeert zou wel eens aanstaande kunnen zijn.
  • De temperatuur van de zon zou stijgen.

Ik denk dat een van deze kosmische krachten al heftig genoeg is om in zijn eentje
ruimschoots verantwoordelijk gehouden te kunnen worden voor de toegenomen
aardse trilling. Maar allemaal bij elkaar genomen … Je zou het er als aarde sowieso
warm van krijgen als dit allemaal op je afkomt.

       Fenomenen in onze wereld
Ik herhaal nog even wat we tot nu toe kunnen constateren: een systeem waar van buitenaf een energie of trilling aan wordt toegevoegd gaat op die verhoogde trilling meeresoneren.
De bestaande structuur stort plotseling in, er is een korte periode van chaos, voordat er even plotseling in zijn totaliteit een nieuwe structuur ontstaat. Wanneer we deze beelden op een rij zetten en naar onze wereld kijken zien we een aantal fenomenen, op verschillende terreinen, die er allemaal op lijken te duiden dat het collectieve systeem, de aarde, de mensheid, ons bewustzijn, in een hogere trilling is geraakt, of daarnaar onderweg is, en alle symptomen van chaos en de eerste sporen van nieuwe orde vertoont. Ik geef hieronder een paar voorbeelden – die makkelijk met talloze te vermeerderen zouden zijn – over tijdsversnelling, aardschokken, kerk, politiek en economie.
Waar het me om gaat is te laten zien dat allerlei verschillende systemen inderdaad reageren op een verhoogde trilling, waar die ook maar vandaan mag komen.

Tijdsversnelling
Als ik lezingen geef over het jaar 2012, en de jaren eromheen, dan vraag ik vaak of
mensen een aantal dingen herkennen, zoals: alles lijkt tegenwoordig sneller te gaan, wat er vroeger in één maand gebeurde, lijkt zich nu in één week te voltrekken. Op één dag doen we veel meer en gebeurt er meer dan een aantal jaren geleden in een hele week. Dit wordt door de aanwezigen herkend en bevestigd. Een boek of film van vijftien of tien jaar geleden lijkt voor ons gevoel al heel langzaam te gaan. Een film van twintig jaar geleden komt op ons nu hopeloos traag over. Niet alleen neemt jaarlijks de hoeveelheid informatie exponentieel toe, ook ons vermogen om informatie te verwerken is aanzienlijk versneld. Dit alles laat zien dat ons leven en bewustzijn in een soort tijdsversnelling zitten. Versnelling mag je opvatten als een hogere trilling.

       Sprong voorbij de angst
Iedereen heeft in maart 2011 met opwinding en verwondering gekeken naar de domino-revolutie in het Midden Oosten. Opeens was er een massaal protest, land na land, dat de bestaande politieke structuren omver gooide. Het bewustzijn van de mensen had een sprong gemaakt: ze waren voorbij de angst gegaan, zoals je herhaaldelijk kon horen. Je zou kunnen zeggen dat het jarenlang door de machthebbers in trilling gehouden angstpatroon plotseling was omgeslagen in een trillingspatroon van hogere orde: moed en liefde. En vervolgens zag je, bijvoorbeeld op het Tahrirplein in Caïro, inderdaad staaltjes van onwaarschijnlijke moed en broederschap.
Er was een plotselinge sterke alom aanwezige inspiratie, mensen werden opgetild. Maar ieder maakte daarbij een individuele keuze om met deze nieuwe geestelijke wind mee te gaan of niet, de trilling te volgen of nog te weerstaan. Je zag dus mensen die het Egyptisch museum plunderden en je zag mensen die spontaan een cordon om het museum vormden om dit te verhinderen. Je zag mensen die kerken van koptische Christenen in brand staken, en je zag mensen die anderen juist beschermden bij het uitoefenen van hun godsdienst, door in een kring om de moslims te gaan staan die hun gebeden uitvoerden tijdens de demonstraties. Je ziet dus ook al een paar glimpen van de nieuwe orde: verbroedering, samen zijn, hulpvaardigheid.
Dit heen en weer gaan, deze verschillen, zijn kenmerkend voor de chaotische overgangsfase van de ene naar de andere orde. In Egypte neemt de corruptie na de revolutie af, maar neemt de criminaliteit juist toe. Het zijn de laatste zandkorrels die zich nog niet naar het nieuw patroon hebben geordend. Maar je kunt zien dat er een onvermijdelijkheid in het geheel zit. Iedereen wist dat de positie van Moebarak onhoudbaar was, alleen wist Moebarak dit zelf nog niet.

       Schokken in het nieuws
En dan zijn er de letterlijke schokken: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, tornado’s. Zoals de grote aardschok voor de kust van Japan van februari 2011, met de daaropvolgende tsunami die onder andere de kerncentrale bij Fukushima verwoestte, waarbij drie van de vier centrales een meltdown hadden. De nieuwe vulkaanuitbarsting, na die van vorig jaar, in IJsland in mei 2011. En dan de bekendmaking, binnen het tijdsbestek van drie weken, van de dood van Osama Bin Laden, en de arrestatie van generaal Ratko Mladic, beiden al vele jaren voortvluchtig. En in dezelfde periode de onverwachte dood van avatar Sai Baba. Ook het nieuws lijkt veel sneller te gaan. Dit is een gevoelsfeit. Het ene grote item buitelt over het andere. Ik kan mij nog net de tijd herinneren dat je qua nieuws maanden op bijvoorbeeld de moord op president Kennedy of Sadat teerde.
De kernramp bij Fukushima is op zichzelf weer een schok in ons bewustzijn. Het woelde meteen de discussie over kernenergie los, waarbij de bondskanselier van Duitsland onmiddellijk de beslissing nam om alle kerncentrales te gaan sluiten, en de Nederlandse regering nog eens de terugweg insloeg en nieuwe kerncentrales bij Borssele aankondigde. In de krant kun je op dezelfde pagina een pleidooi voor de afschaf van kernenergie aantreffen, en een verhaal over de te hoge uitstoot van CO2, die 2 graden opwarming van de aarde zal veroorzaken, met als bepleite oplossing juist het massale gebruik van kernenergie! De mensheid is in verwarring, en kijkt twee kanten tegelijk op. Typisch een teken van de chaosfase waarbij het ene systeem nog niet is ingestort en de nieuwe orde nog niet is opgebouwd, en we dus wankelen tussen twee denkrichtingen in. En als je dit in een groter verband wilt zien: we leven nu in een tussenfase van twee tijdperken. Half in het tijdperk van Vissen, met als kenmerken individualisme en scheiding, en half in het tijdperk van Waterman, met als kenmerken eenheid samenwerking en holisme.

       Economische crisis
Politici staan voor problemen die veroorzaakt zijn door hun oude op marktwerking gerichte denken, zoals de bank- en kredietcrisis, de eurocrisis. En ze willen die problemen te lijf met de middelen – en de mensen! – die juist die problemen hebben veroorzaakt. Mislukking ligt dus heilloos voor de hand, want marktwerking is egowerking: ongebreidelde hebzucht gecombineerd met macht en een afwezig zijn van enige controle. De geschokte politici kiezen massaal voor restauratie, voor het stutten van het oude ineenstortende kapitalistische systeem. Met als argument dat wanneer ze zo’n bank of land zouden laten vallen, de problemen nog erger zouden zijn.
Hiermee geven ze impliciet toe dat ze gevangenen zijn van het systeem, en dat het volkomen onbeheersbaar is geworden. Maar ze blijven vertrouwen in de heilig verklaarde marktwerking. En dan kiezen ze, in Nederland, voor vergaande en enorme bezuinigingen onder andere op kwetsbare gebieden die niets met het probleem van doen hebben: speciaal onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. En wat mij daarbij steeds verbaast is dat mensen die protesteren tegen die bezuinigingen in hun sector, als ze geïnterviewd worden, of een paginabrede protestadvertentie plaatsen, allemaal beginnen met te zeggen: ‘Natuurlijk moet er bezuinigd worden, dat begrijpen wij ook wel, alleen niet bij ons, of niet zo snel.’ Maar hoezo moet er bezuinigd worden? Waarom wordt het spel ook door de benadeelden meteen braaf meegespeeld en wordt de regeringsmantra herhaald? Waarom is er geen groot protest tegen de waanzinnige en onrechtvaardige uitgangspunten van dit alles? Dit komt onder andere omdat politici wereldwijd bij hun bezuinigingen niet meer de oorzaak erbij vermelden, maar het als een soort natuurverschijnsel presenteren. Ze zeggen niet dat dankzij hun falen om toezicht te houden op de bank- en de verzekeringssector nu mensen onderaan de piramide werkloos worden (50 miljoen), of onder de armoedegrens raken (25 miljoen).

In ons vorige boek, Welkom in 2012, schreef ik een stukje over de economie, het was juli 2008 en de kredietcrisis moest in Europa nog beginnen. Ik bepleitte toen dat er een film zou moeten komen die het falende functioneren van onze economie zou blootleggen, en de waanzinnige principes waarop het zaakje is gebouwd zou doorlichten. Een film die ons daarvan bewust zou moeten maken, zoals ‘An unconvenient Truth’ van Al Gore dat voor het milieu deed. Meteen na de publicatie van het boek werden we ingehaald door de feiten, en kon je deze film dagelijks als een TV-serie op het journaal volgen. Maar ook die film is er inmiddels gekomen. Van de ongeoorloofde en roekeloze handel in derivaten van niet gedekte hypotheken, en de kwalijke rol van hedgefondsen daarbij, is de ontluisterende documentaire gemaakt: ‘Inside Job’ van regisseur Charles Ferguson. Je gelooft je oren en ogen niet (er werden in de VS in 2011 nog rustig bankbonussen uitgedeeld van 365 miljoen dollar!). Dus drie jaar na de uitbraak van de kredietcrisis lijken we aan de top nog niet veel wijzer geworden, omdat er voor deze ‘happy few’ alle belang bij is de status quo te handhaven. En een van de meest verbijsterende oorzaken van de kredietcrisis zou wel eens gelegen kunnen zijn in het overmatig gebruik van cocaïne door bankmedewerkers. Ze namen dit spul om geestelijk overeind te blijven onder de druk om meer en meer winst te maken voor de aandeelhouders en de spanning in de dagelijkse omgang met risicovolle transacties met enorme bedragen. Maar een van de bijwerkingen van het goedje is nu juist dat het alle gevoel voor proporties wegneemt en mensen daardoor onverantwoorde risico’s gaan nemen …
In feite zouden mensen in de westerse wereld massaal in opstand moeten komen tegen het hele economische piramidespel, gebaseerd op de waanzinnige doctrine van voortdurende economische groei. We zouden dit volkomen onrechtvaardige systeem dat een handjevol cynische speculanten aan de top miljardairs maakt en miljoenen mensen onderin tot armoede drijft, niet meer met ons bewustzijn moeten ondersteunen, uit mededogen en solidariteit met de mensen onderin. De gehele economie lijkt ook losgetrild te zijn van waar het in essentie over zou moeten gaan: geld als symbool waarmee de uitwisseling van goederen en diensten wordt gemarkeerd en in gelijkwaardigheid eerlijk wordt geëvalueerd. Maar er wordt gespeculeerd met gefingeerde opgeblazen waarden en ook met het verlies van valuta en bedrijven, waaraan zelfs nog te verdienen valt. En er wordt duivels gespeculeerd met datgene waarmee nooit gegokt zou mogen worden, met voedsel en medicijnen. Met als direct gevolg dat tientallen miljoenen mensen honger lijden, of sterven doordat de geneesmiddelen die ze nodig hebben onbetaalbaar zijn voor hen, of voor de hulpverlenende organisaties. Denk maar aan de aids-remmende medicijnen die niet in hun goedkope variant uit India naar Afrika getransporteerd mochten worden, omdat ze dan misschien wel eens op de Europese of Amerikaanse markt konden verschijnen en daar de kunstmatig hooggehouden prijzen konden aantasten. Gelukkig heeft Unaids, de VN-organisatie voor aidsbestrijding, in juni 2011 de beslissing genomen om medicijnen te bekostigen voor 15 miljoen patiënten in arme landen, zodat het aantal besmettingen tot 1 miljoen zou kunnen worden teruggebracht in 2015.

       Piramidespel
Een piramidespel werkt zo: iemand begint een verhaal dat je zomaar veel geld van anderen zult krijgen, als je tien mensen ertoe weet te bewegen met het spel mee te doen. Het enige dat jij hoeft te doen is een tientje sturen naar een aantal personen bovenin de piramide, en bij de brievenbus te wachten tot de personen onder jou hun tientjes naar jou gaan sturen. Je moet er alleen even voor zorgen dat tien personen mee gaan doen. Succes  verzekerd, beloven ze, voor een paar tientjes verdien je snel al duizenden euro’s. En helemaal voor niets! Dit verhaal wordt heel mooi verpakt om iedereen ertoe te bewegen mee te doen en zogenaamd vertrouwen te krijgen in het spel, en vooral niet de keten te doorbreken. Want ieder beseft direct dat als hij dit wel doet, hij zelf geen enkele kans meer heeft zijn geld terug te krijgen, laat staan iets te verdienen. Er wordt gespeculeerd op de bij iedereen aanwezige hebzucht, die mensen blind en dom maakt. Wat zorgvuldig wordt verzwegen aan de spelers is dat alleen de mensen bovenaan de piramide inderdaad gratis geld ontvangen, maar de mensen onderaan helaas alle geld kwijt zijn. Want het geld moet ergens vandaan komen. Iemand moet de winst van de mensen bovenin betalen nietwaar? De zuigkracht is dus naar boven gericht: mensen onderin raken onherroepelijk hun geld kwijt, mensen bovenin zuigen het geld van onderaf op en lopen er snel mee weg, voor het zaakje in elkaar stort. In Albanië, met slechte sociale voorzieningen, is er een hele tijd een groot wijdvertakt piramidespel gespeeld waar mensen zo in gingen geloven dat ze er telkens weer instapten en hun hele spaargeld voor hun oude dag erin stopten, in de hoop op veel meer geld. Het ging goed zolang iedereen bleef hopen en blind geloven, en betalen. Tot de zaak natuurlijk instortte, en mensen heel hun schamele pensioengeld kwijt waren en in paniek raakten. Gigantische boze protesten en sociale onrust waren het gevolg, maar niemand die iets van zijn geld terugzag. Degenen die het spel waren begonnen, waren op tijd met de noorderzon vertrokken.
Zo zit de hele economie ook in elkaar. Laat je daarover niets anders wijs maken. Er is ook hier een gigantisch en complex rookgordijn opgericht, waardoor we niet meer oorzaak en gevolg met elkaar kunnen verbinden. Ook hier worden we verleid in de zaak te geloven, en vooral ‘vertrouwen’ te houden om in de gekte te blijven investeren. Dit is de achtergrond van de doctrine van de economische groei: steeds meer mensen moeten meedoen aan het spel, schulden maken, om het bovenaan in stand te houden. Want echt alleen dankzij onze medewerking blijft het systeem bestaan. Maar in deze tijd wordt het steeds duidelijker hoe het duivelse kapitalistische zaakje in elkaar steekt. Je kunt nu heel goed waarnemen dat mensen bovenaan de top van de piramide zichzelf gigantisch verrijken, ‘keurig volgens de regels’ (die ze zelf hebben opgesteld zoals het in een piramidespel gaat). En hoe mensen onderaan opeens hun geld kwijt zijn, omdat de waarde ervan zomaar onder hun ogen verdampt. Of omdat alles voor hen duurder wordt, omdat alle bezuinigingen direct of indirect naar onderen worden doorgeschoven. Onderaan betaal je altijd voor de mensen die bovenaan gigantisch verdienen. Dat is de wet van het piramidespel.

       Economie van onderaf
Ik vind het altijd een schril signaal wanneer je hoort dat de Europese ministers van financiën in het geheim in het weekend op een verborgen locatie bij elkaar zijn gekomen om bijvoorbeeld te spreken over de schuldenlast van Griekenland. Waarom in het weekend? Omdat dan de beurzen even stil liggen. En de ministers zijn hoogst benauwd hoe dan de volgende maandag de ‘markt’ op hun schrale maatregelen zal reageren. Wie heeft hier de macht? Niet de door ons verkozen vertegenwoordigers.
Niet wij voor wie de economie in wezen bestemd zou moeten zijn. Wanneer we massaal zouden stoppen deze waanzinnig geworden economie te ondersteunen, dan zou het wrakke boeltje definitief ineenstorten. Ons gezamenlijke bewustzijn heeft de macht systemen omver te werpen, kijk maar naar het communisme in het Oostblok, naar de Berlijnse Muur, naar Egypte. We doen dit op economisch gebied nog niet, omdat we hebben aangeleerd dat onze eigen belangen er zo mee verweven zijn, onze hypotheek, onze spaarrekening, ons werk en wellicht onze eigen investeringen en aandelen. En we doen het nog niet omdat geld raakt aan een basisgevoel van (schijn)zekerheid. Maar de omslag kan ook hier plotseling komen, ofwel doordat we getuige zijn van een totale meltdown van de economie, met alle maatschappelijke chaos vandien, ofwel omdat we een sprong maken in ons bewustzijn en van onderaf een ander menselijker systeem opbouwen. De keus is aan ons.
Ons bewustzijn heeft op economisch gebied nog niet massaal een sprong gemaakt. Maar er zijn al wel steeds meer nieuwe denkers opgestaan, en er zijn allerlei lokale initiatieven die terug willen gaan naar een grassroots-economie, zoals: zelf je groenten verbouwen, voor je eigen energievoorziening zorgen, vormen van ruilhandel van diensten en goederen, je losmaken van politiek-economische systemen, bijvoorbeeld door het invoeren van een lokale munteenheid, gedekt door edelmetaal, zodat het geld binnen de lokale gemeenschap blijft. Een van die initiatieven is het Transitie-concept, dat in Groot-Brittannië begon en al snel oversloeg naar Nederland en België. Het richt zich er onder meer op om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van olie. Overal verschijnen Transition Towns. De diepere waarde en het welslagen van dit concept is vooral gelegen in het feit dat het een gevoel van  gemeenschap terugbrengt en een positief antwoord geeft op het gevoel van machteloos overgeleverd te zijn aan grote ongrijpbare economische krachten. En dat antwoord is:
met elkaar zelfvoorzienend zijn, eenvoudiger leven en samen delen. En de rendementen zijn hoog: welzijn en menselijk geluk.
De keus is aan ons. En laten we dan kiezen vanuit de wetenschap dat we allen in dit holistisch universum met elkaar verbonden zijn, dat de belangen van individuen verbonden zijn met die van staten en ondernemingen, en dat dit weer verbonden is met mondiale sociale systemen. Wie alleen vanuit hebzucht, vanuit zijn eigen belang kiest, ondermijnt dus het hele systeem en zal zelf ook de gevolgen daarvan ondervinden. Dit is de wet van wederkerigheid: niemand kan zich onttrekken aan de gevolgen van zijn eigen daden voor anderen, ze gaan hem zelf rechtstreeks aan. Wat je anderen geeft, geef je aan jezelf. Hoe je de ander behandelt, zo behandel jij jezelf. Want geven en ontvangen zijn in waarheid één.

       Strakke structuren worden losgetrild
Als de trilling hoger wordt, dan komt het er op aan of een structuur of systeem een sprong kan maken naar een nieuwe orde, of ten onder gaat doordat de structuur de verhoogde trilling niet aan kan, niet kan absorberen en niet ermee kan meebewegen, laat staan naar een hogere trillingstoestand kan gaan. Je kunt het vergelijken met de gebouwen in Japan: er staan hoge flatgebouwen die op enorme stalen veren zijn gebouwd, of op rubberen schokdempers. Die overleefden de recente aardschok.
Inflexibele gebouwen stortten in elkaar omdat hun systeem de schokken niet kon absorberen en het gebouw niet kon meebewegen. Over het algemeen kun je zeggen dat onbuigzame structuren een schok of trilling van buitenaf niet goed aan kunnen en dus ineenstorten.
Ook dit is een beeld dat we kunnen gebruiken voor de niet-fysieke systemen in deze wereld zoals: kerk, politiek, economie, euro enz. Als voorbeeld neem ik de katholieke kerk, omdat ik daarmee ben opgegroeid. Als jongetje wilde ik later als ik groot was paus worden, dus ik houd het nieuws uit Vaticaanstad nog steeds goed bij! De kerk verkeert in een crisis doordat ze de schokken door de onthullingen van de massale misbruikschandalen niet adequaat weet te absorberen. Zo’n instituut van bijna tweeduizend jaar oud heeft veel moeite om mee te bewegen met de stormen van de tijd. De kerk is geneigd om star te zijn en haar tijd wel af te wachten. Dat heeft immers al zoveel eeuwen gewerkt. Maar in de huidige snelle informatiewereld loop je dan al gauw letterlijk achter de feiten aan. En dat zagen we paus Benedictus XVI dan ook telkens doen: zijn verklaringen over het misbruik door priesters waren veel te laat, te weinigzeggend, zeer onhandig of te verdedigend, in elk geval te weinig invoelend met de slachtoffers. De kerk verkeert door dit alles in een vertrouwenscrisis. En dit kan wel eens het begin van het einde betekenen.
Want in de twaalfde eeuw is er door de Ierse ziener Malachias een voorspelling gedaan over alle pausen vanaf die tijd. Hij gaf hun allemaal een karakteristieke typering door middel van een Latijnse formule. Soms zeer frappant en adequaat: Johannes Paulus I beschreef hij als paus ‘van een halve maan’, uiteindelijk stierf hij in 1978 na nog geen maand paus geweest te zijn. Zijn opvolger noemde hij ‘De labore solis’, wat je zowel kunt vertalen als ‘van de werking van de zon’, alsook ‘van de zonsverduistering’.
Johannes Paulus II had inderdaad twee gezichten: een stralende zon naar buiten, met groot charisma, waardoor hij mede de val van het communisme heeft bewerkstelligd, en een streng conservatief gezicht naar binnen in de kerk. Het interessante van de voorspellingen van Malachias is dat er na de huidige paus – ‘Gloria olivae’ de glorie van de olijf, wat wordt uitgelegd als vredebrenger – nog maar één benaming aangegeven staat: ‘Petrus Romanus’, oftewel romeinse Petrus. Dat wordt wel uitgelegd als een mythische typering die niet meer naar een paus van vlees en bloed zou verwijzen. Er is ook voorspeld dat de laatste paus, net als de eerste, Petrus zou heten. Wanneer dit allemaal waar is, dan zijn we dicht bij het einde van het pausdom en wellicht ook van de RK-kerk als hiërarchisch machtsinstituut. Dan zou je kunnen constateren dat de trillingen van buiten de kerk, de verhoging van het trillingsgetal van de gehele aarde, en vooral de snelle veranderingen in ons bewustzijn, de oude strakke kerkstructuur, waar het leven grotendeels al uit weg is, te machtig kunnen gaan worden, en dat we getuigen zullen zijn van de ineenstorting daarvan. Aan een voorspelling wanneer precies waag ik mij niet, de kerk is een taai instituut en brengt weer makkelijk ruim een miljoen mensen op de been voor de zaligverklaring van krachtpaus JPII. Maar het is in dit licht een hoopvol gegeven dat de huidige paus Ratzinger al een behoorlijk eind in de tachtig is. Dus heel lang kan het niet meer duren. De dagen van de pausen zijn geteld.
Innerlijke structuren En laten we eens naar binnen kijken. Als strakke structuren bij een verhoging van trilling niet stand kunnen houden, dan is het goed om eens te bezien welke dingen in ons eigen leven strak en star zijn. Wat willen we per sé niet veranderen, waar houden we strikt aan vast? Het kunnen oude relatievormen zijn die niet meer kloppen, maar waarvan we toch geen afscheid kunnen nemen. Het kunnen innerlijke op angst gebaseerde patronen zijn die we niet willen opgeven, al weten we al langer dat ze ons niet dienen. Het kan een baan zijn waarin we niet gelukkig zijn, maar die we om financiële redenen liever aanhouden. We zien in deze tijd dat veel partnerrelaties beëindigd worden, en dat zijn er
veel meer dan het aantal geregistreerde echtscheidingen. Mensen zoeken nieuwe relatievormen die op eerlijkheid en wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn gebaseerd. Mijn ervaring is dat wanneer de trilling van waarheid hoger wordt, alles
wat verborgen is en niet zuiver, aan de oppervlakte komt en om verandering vraagt.
Ook dat is over deze tijd voorspeld: ‘al het verborgene zal geopenbaard worden’, het staat al in het Thomas Evangelie van bijna 2000 jaar geleden. Daarom is het goed om in je eigen leven voortdurend te blijven kijken naar wat er niet zuiver of authentiek is, wat op angst is gebaseerd, wat op macht is gestoeld, wat star is geworden, wat geheim moet blijven, wat niet op waarheid is geënt. We leven in een tijd waarin ons bewustzijn in een hogere trilling wordt gebracht, en daarmee toe beweegt naar een zuiverder moraliteit, en oneigenlijke zaken niet meer kan ondersteunen. Al het onzuivere wordt aan het licht gebracht. Het is frappant om te zien dat er in deze tijd een grote stroom aan verborgenheden aan het licht
komt, via Wikileaks, maar ook via tal van klokkenluiders in de politiek, in het Vaticaan, in koningshuizen, in het bedrijfsleven, in de sport, in internationale organisaties als het IMF (met de gevallen Dominique Strauss-Kahn) enz. De onthullingen concentreren zich nu nog vooral rond scheve seksschaatsen, financiële malversaties, fraude en machtsmisbruik. Alle speeltjes van het ego: seks, geld en macht. Ik durf hier wel een voorspelling te doen: het zal nog veel erger worden en zich over veel meer levensgebieden uitstrekken, als Thomas gelijk krijgt en AL het verborgene openbaar wordt.

Dus hoe bereid je je het beste voor op de nieuwe tijd? Door scherp naar binnen te kijken, naar de organisaties te kijken waarin en waarvoor je werkt, en misschien maar beter naar voren te treden en je mond open te doen. Ik las onlangs in de krant het verhaal van een leraar die niet mee wilde doen aan fraude om zo voor meer subsidie van zijn school te zorgen, en het leven onmogelijk werd gemaakt, omdat de school nu miljoenen misliep. Hij verbaasde er zich vooral over dat hij de enige van alle collega’s was die niet meedeed met de fraude. Hij heeft de zaak bij het ministerie gebracht. Al raakt hij misschien zijn baan kwijt – de werksfeer is toch al verslechterd – hij kan wel zichzelf recht blijven aankijken in de spiegel. Ik denk dat deze tijd er over gaat om radicaal voor integriteit te kiezen, voor openheid en eerlijkheid.
Er is een universele wet, de wet van intenties, die laat zien dat intenties altijd naar je terugkeren. Dat wil zeggen, de intentie waarmee je iets doet, die je in een project stopt, komt altijd weer naar je terug. Stop je er wraak in, dan komt wraak naar je terug. Stap je er met leugens en bedrog in, dan komt oneerlijkheid naar je terug. Begin je er met vergevings-gezindheid aan, dan keert vergeving naar je terug.
Zo je zaait, zul je oogsten. Zouden politici deze wet begrijpen, ze zouden nooit meer proberen met oorlogsmiddelen ‘vrede’ te brengen, of met wapens democratie af te dwingen in andere landen (Irak, Afghanistan, Libië). De middelen moeten congruent zijn aan het doel. Ze moeten op dezelfde wijze trillen, en dat doen ze doordat ze dezelfde intentie uitstralen. Want aan de uiteindelijke resultaten kun je altijd de oorspronkelijke intentie aflezen. We zagen al bij het voorbeeld van Emoto’s ijskristallen dat intentie ook trilling is, en dat de kristalvorm de oorspronkelijke intentie weerspiegelt. Het maakt dus wel degelijk uit met welke intentie je de dingen doet. Intentie is alles. En intentie keert naar je terug.

       Zuiveringen
Tijdens het schrijven van dit artikel gaf ik voor een groep mensen een middag over 2012. Toen ik de deelnemers vroeg waaraan ze in hun eigen leven de trilling van de nieuwe tijd konden merken, zagen we de volgende tendens: een toegenomen verlangen naar zuiverheid. Dat bracht bij de deelnemers zuivering op allerlei gebieden: in relaties eerlijkheid, mensen die liegen en bedriegen verdwijnen uit hun leven, zuivere voeding, let op wat de mond in gaat (en wat eruit komt), zuivering in duurzaam omgaan met energie en grondstoffen, biologische eten, meer je missie gaan leven en werk dat niet meer past vaarwel zeggen, bij ziekte andere alternatieve middelen zoeken en niet afhankelijk willen zijn van de farmaceutische industrie, steeds meer vertrouwen op de eigen intuïtie, het innerlijk weten, inzicht dat het inderdaad om een omslag in bewustzijn gaat, dus naar binnen keren en oude egopatronen aanpakken en laten gaan, met de opmerkelijke constatering dat dit in deze tijd van verhoogde trilling steeds sneller lijkt te kunnen gebeuren. Soms verdampt zo’n ego-verhaal in een flits. En het tegengeluid was er ook dat alles juist erger lijkt te worden, zowel de taaiheid van het ego, als de immoraliteit van andere mensen.
Waarop we konden melden dat het blijkbaar zo werkt dat iets wat aan het instorten is, eerst nog even opleeft. Het ego lijkt eerst groter te worden, zich helemaal breed te maken, maar dat kun je zien als een laatste stuiptrekking om je de stuipen op het lijf te jagen, zodat je gaat denken dat het allemaal nog heel erg is. Maar in feite zie je het ego dan zo duidelijk voor je staan, dat het juist makkelijker is van dit specifieke patroon afscheid te nemen. En wat voor individuele mensen geldt, zien we ook mondiaal: wat onzuiver is toont zich in volle breedte op de voorpagina. Het wordt omhoog getrild. Al het verborgene zal geopenbaard worden. Al het onzuivere zal gezuiverd worden.
En waarom is dat? Zou het kunnen zijn dat iets in ons ergens diep van binnen weet dat we ons eerst dienen te zuiveren voordat we een volgende fase, een volgende dimensie van bewustzijn kunnen binnengaan? Zoals je voor een inwijding of doop je eerst wast en een wit kleed aantrekt, zoals je eerst biecht voor je sterft? Is het zo dat we intuïtief weten dat we het onzuivere achter ons moeten laten? En dat daar ons verlangen naar zuivering vandaan komt, naar integriteit, authenticiteit, eerlijkheid?
Ook ‘Een cursus in wonderen’ spreekt hiervan: ‘loutering (of zuivering) is eerst noodzakelijk’. Je kunt pas een volgend dimensie ingaan die op een hoger niveau trilt, wanneer je zelf ook op dat niveau trilt, dus wanneer je alles wat jou op een lager niveau houdt, achter je hebt gelaten. Gelijke trilling trekt gelijke trilling aan volgens het principe van resonantie. De verhoogde trilling die op ons afkomt is er een van waarheid en zuiverheid, die steeds minder ruimte laat voor leugen, bedrog en onzuiverheid.


Opgetrild
Het is hier de plek om ook iets over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling te vertellen.
Omdat de uitgever hierom gevraagd heeft. Maar vooral omdat ik achteraf ben gaan inzien dat de omslag die ik heb meegemaakt exemplarisch is en zich nu in heel veel mensenlevens voltrekt, ieder op een eigen manier, vorm, intensiteit en tijd. Ik zie het bij vele cliënten in mijn praktijk. Hoe het zich in mij voltrok heb ik al eens eerder in artikelen en interviews verteld, dus ik heb me voorgenomen dat dit de laatste keer zal zijn. Maar ik doe het hier nogmaals omdat ik het niet eerder in dit verband van verhoogde trilling, kwantumsprong en 2012 heb geplaatst en het mij ook weer inzicht biedt in wat er nu eigenlijk in die week in mei 1985 gebeurd is. Zoals ik het nu zie werd ik plotseling opgetild naar een ander trillingsniveau, ja, dus opgetrild.
Ik was deelnemer aan een vijfdaagse workshop van Elisabeth Kübler-Ross, de van oorsprong Zwitserse arts en psychiater die je de uitvindster van de stervensbegeleiding kunt noemen, en een van de eersten die onderzoek deed naar het leven na de dood, iets wat mij geweldig interesseerde. Ik voelde een hand in mijn rug die me ernaartoe duwde. Al wist ik niet wát ik daar precies kwam doen, ik wist wel dát ik er moest zijn. Merkwaardig genoeg begon deze week op bevrijdingsdag en viel precies samen met het enige en eerste bezoek van een paus aan Nederland, wat dus volledig aan mij voorbijging. Zo’n workshop over Life, Death and Transition, moet je je voorstellen als een grote groep mensen, zo’n kleine honderd, die in een zaal samenkomen waar een kleine, krachtige vrouw, Elisabeth, hen uitnodigt om te werken aan hun ‘unfinished business’, je onverwerkte zaken uit het verleden. Ik ontdekte hier dat mensen die ik eerst maar gek vond, allemaal mooi waren, als ze eenmaal hun verhaal vertelden en hun pijn verwerkten. Als de maskers afgingen kon ik van iedereen houden, en zelfs leerde ik dat, als de maskers opbleven, ik ook de schoonheid daarachter kon blijven vermoeden en mededogen kon hebben. Iedereen heeft immers een eigen verhaal van pijn wat het gezicht tekent.
Mijn doorbraak kwam toen een joodse vrouw vertelde dat ze kanker had, verkracht was, oorlogservaringen had, en nu uit haar woongroep gezet dreigde te worden. Dat vond ik nogal veel voor één mens, en spontaan bad er iets in mij: ‘God, geef haar iets.’ En op dat moment kreeg ik, volkomen onverwacht, voor het eerst van mijn leven een enorme energie-uitstorting door me heen. Puur licht. Al mijn cellen tintelden en trilden, mijn denken viel compleet stil. Ik begreep er niets van. Maar ik had wel het gevoel dat deze energie niet voor mij alleen bestemd was. Toen Elisabeth de vrouw vroeg of ze aangeraakt wilde worden, en er na een hele lange stilte eindelijk een heel klein ‘ja’ uit haar kwam, keek Elisabeth de groep in en wenkte mij meteen (blijkbaar kon ze zien wat er net met mij gebeurd was). Ik stapte naar voren en met mij nog een paar anderen. We tilden haar op en wiegden haar, terwijl de hele groep zong ‘Wherever you go, I shall go.’ En op dat moment was die krachtige energie er weer, stroomde vrij door mij heen naar die vrouw, die we onder onze ogen zagen ont-krampen en veranderen. Ik voelde ook het vingertje van Elisabeth op mijn schouder, waar die zelfde energie doorheen kwam. Ik leerde dat liefde geneest en gedeeld wil worden, dat geven en ontvangen hierin hetzelfde zijn. En nu zie ik dat het ook een voorbeeld is van hoe zuivere energie die toegevoegd wordt aan een organisme, dat organisme verandert door het in een andere trilling te brengen, dat gold zowel voor die joodse vrouw als voor mij. De dag erna wilde ik aan mijn eigen ‘unfinished business’ werken, onder andere om mijn relatie met mijn vader te helen die een paar jaar daarvoor overleden was en die ik wilde vergeven. Op dat moment zat een assistent van Elisabeth bij de matras waarop werd gewerkt. Ik wilde niet door hem worden begeleid, maar door Elisabeth die ergens achterin de zaal sjaaltjes zat te breien, die later voor een goed doel werden geveild. Ik vroeg haar te komen en zij zei vanaf haar stoel: ‘No, you can do it yourself.’ En ze bleef waar ze was. Ik riep moeder en ze kwam niet. Dus moest ik het inderdaad zelf doen. In feite heb ik de assistent niet nodig gehad, al gaf hij de benodigde veilige ruimte. In elk geval ontdekte ik zo mijn eigen kracht, ik raakte mijn eigen kern en hoefde daar nooit meer aan te twijfelen. Ik wist nu dat er een krachtige ziel in mij leefde. Later ging ik naar Elisabeth toe om haar te bedanken voor haar wijsheid. En ze zei: ‘There is a love which can say NO.’ Er is een liefde die NEE kan zeggen. Een belangrijke les die nog steeds voor mij geldig is. In de workshop had ik een gedicht gemaakt, dat God mij mocht gebruiken met al mijn talenten, dat ik een discipel wilde zijn. Aan het eind van de vijfdaagse stapte ik voor de tweede maal naar Elisabeth toe en zei haar dat ik op een dag een van haar assistenten wilde worden. Ze antwoordde met een glimlach: ‘We need nice and solid men.’  Aardig was ik op dat moment heus wel, maar stevig nog niet bepaald, ik had immers pas net mijn innerlijke kracht ontdekt. Ik ging naar deze workshop als een twijfelaar, ik twijfelde aan alles en iedereen en vooral aan mezelf. En ik kwam eruit met een duidelijk en diep gevoeld weten hoe de mens bedoeld is, wat liefde werkelijk is, en wie ik was. Ik had mijn eigen kern en mijn kracht gevoeld, bewust contact met mijn ziel gekregen. En vooral, mijn denken was niet meer supermachtig. Voorheen zat het, zoals ik het later noemde, op de bok van de koets met de teugels strak in handen, en nu zat het achterop de koets, als een palfrenier die achteraf kon bekijken of we nog koers hielden en dan eventueel de koetsier kon waarschuwen. Mijn ratio had nu zijn gepaste plek ingenomen en mijn spiritualiteit was met een klap open gegaan. Met andere woorden mijn uitzicht op de wereld was plotsklaps veranderd: waar ik eerst, uit angst en onzekerheid, alles tien keer wilde onderzoeken om het zeker te weten, had ik nu een manier van kennen en weten ontdekt die razendsnel ging: de intuïtie.
Ik ben een maand of drie in die toestand van verhoogd bewustzijn geweest, waarin ik dwars door mensen en situaties heen keek, en wist. Dat was soms heel vreemd. Ik rook spontaan hyacinten die er niet waren. Mensen in trein of bus gingen opeens ergens anders zitten, niet meer tegenover mij. Wat voelden ze aan mij?
Vrienden begonnen spontaan hun leven en hun pijn aan mij te vertellen, en het bleek dat ze verlost raakten alleen maar doordat er iemand was die luisterde. Mijn moeder begon binnen vijf minuten nadat ik haar na de workshop zag zomaar met een biecht, die haar bevrijdde. En als ik mij op een situatie in de wereld concentreerde, wist ik opeens hoe het in elkaar zat, zag ik de verbanden. Na die drie maanden landde ik weer een beetje en kon ik weer normaal functioneren en mijn proefschrift afmaken, waaraan ik toen schreef. Maar de blijvende effecten in mijn leven waren ingrijpend. Alles wat niet essentieel was viel weg als totaal niet meer de moeite waard.
Een grote zuivering inderdaad. En alles wat ik in mijn leven nu als zeer waardevol beschouw, kan ik terugvoeren naar de ervaring in deze ene week, als een soort stamboom.
Ik kreeg een sterker gevoel van missie, van essentie, van hoe het leven bedoeld is, waarvoor we hier op aarde zijn, en ik besloot mijn hele leven alleen nog maar daaraan te wijden. Maar eerst moest dat proefschrift nog af…
Na zo’n radicale omslag ben je vervolgens heel wat jaren bezig om het allemaal te integreren, verder te ontwikkelen, je keuzes zuiver te houden, je leven anders in te richten, je relaties te zuiveren, het essentiële toe te laten, je intuïtie te leren vertrouwen.
Ik doe nu al meer dan 25 jaar met deze kernervaring, en zoals nu blijkt ben ik nog niet ermee klaar. Het is een soort lichtzaad dat nog steeds verder ontkiemt.
Wat ik zodoende over de nawerking van zo’n omslag van je innerlijke systeem leerde, is iets dat ook op mondiaal niveau op dezelfde manier werkt. Na de ineenstorting van het oude, de chaosfase, en het plotseling verschijnen van de nieuwe orde, heb je daarna decennia nodig om het nieuwe op te bouwen en te integreren.
Dat kan alleen een gezamenlijke inspanning zijn, ondersteund door een nieuw bewustzijn.

       Kwantumsprong
We zagen bij de zandpatronen wanneer de trilling wordt verhoogd de volgende fases: structuur van oude orde, kort moment van chaos, structuur van nieuwe orde.
We zien hetzelfde fenomeen ook op subatomair niveau. Als energie wordt toegevoegd aan elektronen die om de kern van een atoom draaien, gaan ze, na heel korte tijd in superpositie te hebben bestaan, plotseling van de ene stabiele baan over op een andere, van de ene kwantumtoestand naar de andere. Ze doen dit zo snel dat ze gelijktijdig lijken te verdwijnselen en verschijnselen, om met Harry Potter te spreken.
Zo’n plotselinge overgang noemen we een kwantumsprong. Kun je zandpatronen als je wilt weer in hun vorige structuur terugzetten, wanneer je de trilling zou verlagen, na een kwantumsprong is het systeem definitief in een andere toestand gekomen. Het is een sprong zonder terugkeer. De evolutie heeft voortdurend dit soort sprongen gemaakt: van atoom naar molecuul, van molecuul naar cel, van cel naar organisme, van organisme naar sociale organisatie. En ook ons bewustzijn lijkt zich met sprongen te ontwikkelen, van dierlijk naar menselijk bewustzijn, dat zich op zijn beurt weer ontwikkelt van onbewust naar zelfbewust, naar sociaal bewust, naar nationaal bewust, naar planetair bewust, naar kosmisch bewust.

       Kritisch aantal
Een vereiste bij zo’n kwantumsprong in onze maatschappij is dat er een kritisch aantal mensen de omslag in bewustzijn hebben gemaakt en op het nieuwe niveau zijn gaan trillen. En hun trilling neemt de rest mee naar een hoger niveau van orde, via het principe van resonantie. Resonantie wil zeggen dat een object de trilling van het object ernaast overneemt. Een klankschaal die nog niet is aangeslagen, klinkt mee op het geluid van de buurschaal, een snaar in de piano doet hetzelfde. Dit kritische aantal wordt de ‘honderdste aap’ genoemd, sinds de bioloog Lyall Watson bij een apenkolonie verspreid over verschillende eilanden ontdekte dat een bepaald gedrag opeens door alle apen op alle eilanden werd overgenomen, toen het eenmaal door ‘honderd apen’ op het eerste eiland werd vertoond. Toen was de gezamenlijk uitgezonden trilling blijkbaar krachtig genoeg om door alle anderen van de populatie geresoneerd te worden.
Velen verwachten dat de mensheid in bewustzijn een kwantumsprong gaat maken in de komende tijd. Die kwantumsprong zou kunnen leiden tot een transpersoonlijk bewustzijn, waar mensen niet langer vanuit een persoonlijk belang de wereld tegemoet treden, maar weten dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel, de mensheid, de aardse biosfeer, het universum. We zouden dan collectief naar een ander trillingsniveau in ons bewustzijn gaan. En van het informatietijdperk kunnen overgaan naar het bewustzijnstijdperk.


   Evolutionaire visies
Mystici, wetenschappers en zieners uit de vorige en huidige eeuw hebben al een voorschouw gegeven hoe dat andere trillingsniveau eruit zou kunnen zien. De Indiase Avatar Sri Aurobindo sprak begin vorige eeuw van de ‘supramentale’ mens, als vierde fase van de menselijke evolutie. Het supramentale omschrijft hij als het volledige waarheidsbewustzijn waarin geen plaats is voor verdeeldheid of onwetendheid, het is de staat van totale kennis (gnosis), waarin kenner en gekende volkomen één zijn. De eerste evolutiefase is de dierlijke mens, waarbij de gedragingen vooral door instincten en overlevingsdrang worden aangedreven. De tweede fase is de menselijke mens die op zoek is naar een diepere betekenis van alles en naar eenheid, en die meer vanuit zijn ziel dan vanuit zijn ego wil leven. De derde fase is de goddelijke mens, waarbij de geest van het licht in ons zal zijn en zich door ons heen zal manifesteren. Tenslotte zag hij als vierde stadium de supramentalemens, het goddelijke dat volledig in de mens is gerealiseerd. Hier zijn we nog niet. We zien nu op aarde mensen van alle drie de eerste fasen door elkaar leven, in aantal uiteraard veel meer van het eerste dan van het derde niveau. En toch zijn we collectief op weg naar de derde fase, en dat gaat niet via geleidelijke ontwikkeling die nog tienduizenden jaren in beslag zou kunnen nemen, maar via een kwantumsprong.
De jezuïet, paleontoloog en mysticus Pierre Teilhard de Chardin zag midden vorige eeuw de ontwikkelingsweg van de mensheid naar, wat hij noemde, punt Omega. Een punt waarop de mensheid in staat zou zijn het Christusbewustzijn te manifesteren op aarde, waarbij het punt van menselijke evolutie samenvalt met de indaling van het goddelijke. De gehele evolutie van de planeet aarde loopt van geosfeer (mineralen), via biosfeer (planten, dieren, mensen) naar wat hij de noösfeer noemt. De noösfeer (afgeleid van het Griekse nous wat ‘denken’ betekent) ziet hij als een laag om de aarde waar het bewustzijn zich bevindt dat in staat is tot zelfreflectie, groei, verantwoordelijkheid voor de toekomst, en dat convergeert tot eensgezindheid en zo een nieuw organisch geheel vormt. Omega is dan het natuurlijk convergentiepunt van de mensheid, waarbij God einddoel en voltooiing van de schepping is. Als jezuïet ziet hij de verrezen Christus als degene die dit evolutionaire punt waar mens en god samenkomen gerealiseerd heeft, vandaar dat hij ook spreekt van Christus-Omega. ‘Bij dit punt aangekomen zal de mensheid het Koninkrijk Gods, de volledige verwerkelijking van het mystieke lichaam van Christus, de eenheid van individueel en collectief bewustzijn, en het einde der tijden bereiken.’ (Stikker p.81) Aan het eind van de vorige eeuw heeft de Amerikaanse wetenschapper en mysticus Ken Wilber vanuit zijn onderzoek op de terreinen van bewustzijn, biologie, sociologie en fysica, en vanuit zijn eigen mystieke ervaringen een alomvattend beeld geschapen van de menselijke evolutie, wat hij de integrale visie noemt. Hij komt uiteindelijk tot een matrix waarbij op de verticale as de bewustzijnsstadia staan (archaïsch, magisch, mythisch, rationeel, pluralistisch, integraal, superintegraal) en op de horizontale as de vier typen bewustzijnstoestanden: grof (natuurmystiek), subtiel (godsmystiek), causaal (vormloze mystiek) en non-dualistisch (advaita mystiek).
De ontwikkeling gaat per stadium telkens door alle vier de toestanden heen, en zo ga je dus 28 fasen door, al kun je ook lekker springen. Een verlichtingservaring kan dus voor iemand op een lager niveau iets heel anders betekenen dan voor iemand op een hoger niveau. Dit verklaart voor mij bijvoorbeeld heel goed dat iemand die op mythisch niveau een piekervaring krijgt deze alleen in die termen kan interpreteren en verwoorden. Zoals Wilber het beschrijft: ‘de ervaring van een veranderende bewustzijnstoestand zal deels worden geïnterpreteerd overeenkomstig het stadium waarin men zich bevindt.’ Maar het spijtige is dat men dan vaak denkt dat de eigen ervaring de enige absolute maatstaf vertegenwoordigt en dat iedereen uitsluitend die ervaring moet nastreven. Zo zat ik eens in een piepklein houten huisje te praten met de voormalige poppenspeler en zelfverklaarde monnik Joseph van den Berg. Hij had onmiskenbaar een authentieke mystieke ervaring gehad, maar hij verwoordde die in termen van de orthodox christelijke mythe, die voor hem de enige waarheid was voor alle mensen. Maar op dat moment was die niet de mijne, ik zat inmiddels ergens anders in het rooster van Wilber. De bewustzijnsontwikkeling van de mensheid gaat dus van archaïsch-grof naar superintegraal-nondualistisch. Wilber geeft aan dat het percentage van de bevolking dat zich op de hoogste stadia bevindt ongeveer 1 procent blijkt te zijn. En dat 75 procent van de mensen meldt een bepaalde vorm van spirituele of religieuze ervaring te hebben gehad van welk niveau dan ook. De vraag is of die ene procent al voldoende is voor de kwantumsprong van het geheel via het principe van resonantie.
En aan het begin van deze eeuw spreekt de Hongaarse wetenschapper, musicus en filosoof Ervin Laszlo over de kwantumshift in het wereldbrein, de kwantumsprong naar transpersoonlijk bewustzijn. Hij beschrijft dit als: ‘Een kwantumshift in het wereldbrein is een abrupte en fundamentele transformatie in de relaties van een significant segment van de wereldbevolking van zeseneenhalf miljard mensen onderling en met de natuur’, gecombineerd met een paradigmashift in de wetenschap. Let even op dat ‘significant segment’, daar treffen we onze honderdste aap weer aan. Hij ziet een ontwikkeling van sociale organisatie van clan en stam, via dorpen en steden, via een imperiumsysteem, naar een systeem van nationale staten, uitmondend in een planetair systeem van internationale organisaties. Hij noemt dat een ‘wereldbeschaving die over de wil en de nodige visie beschikt om algehele solidariteit te bewerkstelligen en deze te vertalen in internationale en interculturele coëxistentie en samenwerking.’ Anders gezegd een holistisch systeem dat ondersteund wordt door een transpersoonlijk bewustzijn en een planetaire ethiek. Als oprichter van de Club van Boedapest is Laszlo zich heel sterk bewust van de mogelijke
afbraakscenario’s, waar het chaospunt de verkeerde kant op kantelt. Als mensheid staan we op een tweesprong, wij hebben een keuze. Zo’n holistische beschaving is een noodzaak, is de voorwaarde voor ons voortbestaan. Het is hoog tijd voor de volgende shift, waarbij de logos-beschaving, gebaseerd op ratio, techniek en consumptie, kan overgaan in een holos-beschaving, gebaseerd op samenwerken en samen delen in harmonie met de natuur.


Sofiacratie
Ik pleit, na het overduidelijke deficit van de democratie die van binnenuit is uitgehold en een speelbal van egokrachten, media en marktwerking is geworden, voor een sofiacratie (van het Griekse sofia dat wijsheid betekent, en krateo heersen). Een samenlevingsvorm waar wijsheid regeert in plaats van angst, populistische sentimenten of mediahypes. Wijsheid die dus boven persoonlijke belangen, boven partijen, boven nationale en economische belangen staat, en die kijkt naar het hoogste goed voor alle betrokkenen, inclusief die van het ecosysteem en de toekomstige generaties. Sofiacratie doet dat in internationaal verband, omdat de huidige crises waar de mensheid voor staat, louter op mondiaal niveau kunnen worden opgelost.
Een transnationale wijsheidsorganisatie met wetgevende en uitvoerende macht, die in staat is eindelijk de nodige maatregelen te nemen waar de nationale regeringen en internationale organisaties, zoals de VN, samen niet toe in staat blijken te zijn.
Maatregelen op het gebied van het herstel van klimaat en milieu, het uitbannen van oorlog, eerlijke voedselverdeling, voor iedere planeetbewoner toegang tot zuiver drinkwater, beschikbare gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting; duurzame energievoorziening, rechtvaardige verdeling van rijkdom en welvaart. Dit is nog alleen het noodzakelijke fundament, de vanzelfsprekende, onderste laag van de piramide van Maslow. En hierop kan dan die holos-beschaving worden gebouwd waar ieder aan zijn spirituele ontwikkeling kan werken en de mensheid een kwantumsprong in welzijn kan maken. Dan gaan we van het informatietijdperk naar het bewustzijnstijdperk. Maar voor we die stap naar een geheelde beschaving kunnen zetten, is er een shift in bewustzijn nodig die cruciaal is voor de keuze die we mondiaal maken: afbraak of doorbraak.

 Cruciaal bewustzijn
Voor deze mondiale omslag naar een ander niveau van bewustzijn, is ieders individuele trillingsniveau essentieel. Ieder die op een hoger niveau trilt helpt ten eerste anderen om via resonantie hetzelfde te doen of te ondergaan, en helpt ten tweede mee om het kritische aantal van de ‘honderdste aap’ te bereiken, geschat op 1% van de wereld-bevolking (dus 65 miljoen mensen). En ten derde helpt het om allerlei systemen die in chaos verkeren de goede kant op te laten klappen, zodat er een doorbraak komt en geen afbraak. Dus ieder mens heeft meer dan ooit de verplichting om zich spiritueel te ontwikkelen en aan de kant van de liefde te gaan staan. Dit is altijd al een goed ding om te doen, maar is in deze tijd van cruciaal belang. Niemand doet dit immers voor zichzelf alleen. Iedere stap die je zet op je spirituele ontwikkelingspad, zet je voor allen. Ieder die zijn authentieke plek inneemt, zijn levensmissie vervult, zich zuivert en zijn innerlijk licht laat schijnen, is een baken voor anderen en helpt om een tegenwicht te vormen voor de vele zielen die nog niet ontwaakt zijn. Naar schatting zo’n 100 miljoen mensen zijn al op een spirituele zoektocht naar een diepere zelfrealisatie, of in het proces van ontwaken. We zitten dicht bij het kantelpunt en er is goede hoop.
Die hoop komt ditmaal van de psychiater en mysticus Dr. David Hawkins, die een bewustzijnsschaal heeft ontworpen van 0 tot 1000. Het gaat hierbij om meetbare trillingsfrequenties, aan de hand van spiertesten, van de niveaus van menselijk bewustzijn, die blijken te corresponderen met menselijk gedrag. Helemaal onderaan de schaal vinden we op 30 de trilling van schuld, en dat loopt op via apathie en verdriet naar 100, de trilling van angst. Dan gaat het verder via woede en trots naar 200, de trilling van moed. (De getallen op de schaal zijn net als bij graden Celsius arbitrair, het gaat om de onderlinge verhoudingen.) Bij 200 ligt een eerste omslagpunt, dat gaat van destructief en schadelijk gedrag, naar constructief en heilzaam gedrag. Een tweede omslagpunt ligt bij 500, de trilling van liefde. Herinner je je nog dat de mensen op het Tahrirplein in Caïro voorbij de trilling van angst gingen, naar de trilling van moed en liefde? Alle trilling onder de 200 is verzwakkend, alles erboven versterkend. En nu blijkt dat, hoewel het gemiddelde bewustzijn van mensen op aarde onder de 200 trilt (in 2009 was dit bij 78% van de mensen het geval), het collectieve bewustzijn van de mensheid boven de 200 uitkomt! Hoe komt dat? Dat wordt veroorzaakt door die andere 22 %, doordat één persoon die op het niveau van de liefde trilt (500 op deze schaal) een tegenwicht biedt voor 750.000 mensen onder de 200-streep. De schaal stijgt logaritmisch, wat inhoudt dat elk volgend punt op de schaal een gigantische sprong in kracht betekent. En dat één verlichte persoon die op deze schaal 600 of 700 haalt, in zijn eentje respectievelijk 10 en 70 miljoen mensen onder de streep kan compenseren! Dit is dus een andere piramide dan die van het piramidespel: bij deze komt de genade van boven en breidt zich naar beneden toe uit.
Er is dus een groot collectief belang bij individuele spirituele ontwikkeling.

   Een Groter Plan
Zouden die kosmische supergolven zomaar op ons afkomen? Zou het aardse systeem zomaar in een hogere trilling geraken? Worden wij zomaar opgetrild? Nee, ik denk het niet. Naar mijn diepste inzicht ligt hieraan een veel groter Plan ten grondslag. God zelf straalt scheppende trillingsgolven van licht en liefde door heel het universum uit, waardoor voortdurend creatie tot stand komt en evolutie plaatsvindt. Als alles trilt, en als trilling aan de basis staat van geometrische vormen, en als geometrie het fundament vormt van alle materiële structuren in deze wereld, en als trilling onderhouden en gewijzigd kan worden door bewustzijn, dan kun je niet anders dan concluderen dat God voortdurend de hele wereld in trilling houdt, zowel de gemanifesteerde wereld in de stof, als de astrale en hemelse werelden die niet zichtbaar zijn voor ons huidige bewustzijn, dimensie na dimensie. De gnostici hadden hier een woord voor: God emaneert, of vloeit uit. De schepping wordt voortdurend gevormd door de emanaties of krachten die van God uitgaan. Dus als er op zo grote schaal ingrijpende veranderingen plaatsvinden, dan mag je veronderstellen dat de Grote Triller dit met zijn Bewustzijn zo heeft bepaald en dat de Intentie erachter Liefde is.


Slotakkoord
Je bent speciaal voor deze tijd hier gekomen, om deze grote omslag, dit grote ontwaken op aarde in een fysiek lichaam mee te maken. Neem dan ook nu je plek in en doe wat je al heel lang weet dat je doen moet. Er is een zekere urgentie in het hele project. Lange tijd om te aarzelen is er niet, het is de hoogste tijd. Stap naar voren, sta in je missie, laat je licht schijnen en wees daarin gelukkig. Voeg jouw positieve trilling toe aan het geheel. Zo help je mee om anderen met vreugde de gelegenheid te geven hetzelfde te doen. Want hoe meer zielen er zijn die hoger trillen, hoe makkelijker het voor de andere zielen wordt om in die hogere trilling mee te gaan. En hoe meer mensen hun licht laten schijnen, hoe zekerder het is dat die verhoogde trilling op aarde naar de goede kant omslaat. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid.
We dienen allemaal onze plek hierin in te nemen en onze bijdrage te leveren.
Maar vooral: Wees vrolijk opgetrild! Want volgens het resonantieprincipe kan het niet anders dan dat we allemaal ooit bewust gaan meetrillen op het Liefdeslied van God. Dat is het doel van alle leven.

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur
Geluid en trilling
– Joachim-Ernst Berendt, Nada Brahma; De wereld is geluid, Een speurtocht door muziek, wording en bewustzijn, Den Haag, 1988.
– Timothy A. Binder, In the Wave lies the Secret of Creation; Scientific Paintings and Charts of Walter Russell, The University
of Science and Philosophy, 1995.
– Robert Boerman, Water Klank Beelden; De Geometrie van Geluid, Deventer, 2008.
– Marie D. Jones en Larry Flaxman, Resonantie als universeel verbindend principe, Deventer, 2010.
Water en ijskristallen
– Masaru Emoto, Water weet het antwoord, Deventer 2005.
– Masaru Emoto, De boodschap van water, Deventer 2005.
– Masaru Emoto, De ware kracht van water; Bron van genezing en zelfontdekking, Amsterdam 2007.
– Masaru Emoto, De geneeskracht van water; 21 wetenschappers en schrijvers over Emoto’s ontdekkingen, Deventer 2008.
Economie
– Ad Broere, Een menselijke economie, Soesterberg 2010.
– Ad Broere, Ending the Global Casino, z.p. 2010.
– Casper van Ewijk en Coen Teulings, De grote recessie; Het Centraal Planbureau over de kredietcrisis, Amsterdam 2009.
– Karen Hamaker-Zondag, De financiële crisis; Achtergronden en vooruitzichten, Amstelveen 2010.
– Rob Hopkins, Het Transitie Handboek; Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht, Utrecht 2010.
– Willem Middelkoop, Overleef de kredietcrisis, Amsterdam 2009.
– Ivo Valkenburg, Spirit in Finance, Deventer 2009.
– Andreas Weber, Biokapitaal; De verzoening van economie, natuur en menselijkheid, Deventer 2010.
Pausdom
– Peter Bander, Nog drie pausen? De profetieën van Malachias, Bilthoven 1970.
– John Hogue, De laatste paus; Verval en ondergang van de kerk van Rome, Baarn 1999.
Visies op mensheidsontwikkeling
– Sri Aurobindo, De toekomst van de mens; Het Goddelijk leven op Aarde, Antwerpen 1986.
– Sri Aurobindo, De visie van Sri Aurobindo; een keuze uit zijn brieven, Antwerpen 1993.
– Georges van Vreckhem, Voorbij de mens; Leven en werk van Sri Aurobindo en de Moeder, Deventer 1995.
– Pierre Teilhard de Chardin, Het verschijnsel mens, Utrecht-Antwerpen, 1971.
– Pierre Teilhard de Chardin, Het goddelijke milieu, Utrecht-Antwerpen, 1969.
– Pierre Teilhard de Chardin, De mens in de evolutie, Utrecht-Antwerpen, 1963.
– Claude Cuénot, Teilhard de Chardin, leven-werk-visie, Utrecht-Antwerpen, 1967.
– Allerd Stikker, Tao, Teilhard en Westers Denken, Amsterdam 1986.
– Ken Wilber, Integrale visie op het leven, God, het universum en alles, Deventer 2008.
– Ken Wilber, Integral Spirituality; A startling new Role for Religion in the modern and postmodern World, Boston/Londen, 2006.
– Ken Wilber, Integrale Psychologie, Deventer 2001.
– Ken Wilber, De eenvoud van Zijn; Omarm je ware aard, Deventer 2005.
– Frank Visser, Ken Wilber, denken als passie, Rotterdam 2001.
– Ervin Laszlo, Het Chaospunt; De wereld op een tweesprong, Deventer 2006.
– Ervin Laszlo, Kwantumshift in het wereldbrein, Deventer 2009.
– Ervin Laszlo, Worldshift 2012; De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn, Deventer 2010.
– Kiara Windrider, 2012 en verder; Een reis naar een multidimensionale toekomst, Barchem. 2008.
– Arjuna Ardagh, De translucente revolutie; Wat je zelf kunt doen om de wereld te veranderen, Haarlem 2006.
Willem Glaudemans Worden wij opgetrild? 31
– David R. Hawkins, Power vs. Force; The Hidden Determinants of Human Behavior, New York/Londen 2002.
– Gregg Braden, Fractale tijd; 2012 en de nieuwe wereld, Amsterdam 2010.

YouTube
Sound waves: http://www.youtube.com/watch?v=s9GBf8y0lY0
Resonance: http://www.youtube.com/watch?v=sY6z2hLgYuY&feature=related
Tibetan singing bowl, water inside: http://www.youtube.com/watch?v=uQWBA8q8JEs&feature=related
Acoustic water dance: http://www.youtube.com/watch?v=tI6S5CS-6JI&feature=related
Sand Vibration Patterns – Chladni Plate:

Cymatics: http://www.cymaticsource.com/video.html
NB: Voordat je deze filmpjes bekijkt, zet eerst je geluid zachter!

Willem Glaudemans
Willem Glaudemans (1954) is bekend geworden als mede-vertaler van de Nag Hammadi Geschriften, en Een cursus in wonderen. Zelf schreef hij o.a. Het nachtblauwe boek (sprookjes), Het wonder van Vergeving (een werkboek), en kortstondig bestendig (gedichten). Hij heeft veel cursussen en lezingen gegeven over de gnosis, Een cursus in wonderen en over vergeving. Hij ontwikkelde het Talentenspel, een spel dat mensen via hun talenten naar hun levensmissie brengt, zodat ze naar de blauwdruk van hun ziel kunnen gaan leven (zie
www.talentenspel.nl). Hij geeft lezingen, trainingen, workshops, teambuildingtrajecten,
relatiebemiddeling en persoonlijke begeleiding met het Talentenspel.

 

08 aug

Spiritueel leraar ‘Red Cloud’ vanuit de geesteswereld (uit het boek: Estelle Roberts, Vijftig jaar medium)

Als Mrs. Roberts in trance gaat verdwijnt eenvoudigweg haar eigen persoonlijkheid en die van Red Cloud komt er voor in de plaats. En dat is een kenmerkende persoonlijkheid.

Red Cloud doet ook echt moeite om ons duidelijk te maken hoe de situatie in het hiernamaals is, de tijdloosheid daar bijvoorbeeld, die voor ons niet gemakkelijk te begrijpen is. Maar op hetzelfde moment geeft hij ons een schat aan informatie over bepaalde zaken zoals de natuur, het vormen van onze persoonlijkheden, en andere levenswijzen die we tenminste in een bepaalde mate kunnen begrijpen.

Red Cloud vertelt ons vanuit de geesteswereld dat het Leven voortgaat na de Dood. Wij zullen onze geliefden weerzien.

God is de perfecte geest, vertelt hij ons, want Hij is liefde, wijsheid en kracht. God is niet een wezen maar een kracht van goedheid, die het universum vult en oneindig is. Het kwaad is geen kracht, maar een vergissing in het denken, dat in de wereld verscheen toen de vrije wil verkeerd werd gebruikt. Het is eindig en kan door aandacht voor het goede en voor God worden overwonnen.

Aangezien God in ieder van ons huist, is iedereen onderdeel van het Heel-al, en dat is God. En omdat we allemaal deel van de Oneindige Geest van God zijn, kunnen we niet doodgaan.

Het geleidelijk ontvouwen van het bewustzijn van de Geest van God in onszelf, is het proces van de evolutie van onze ziel. Om God te vinden moeten we ‘ opnieuw’ worden geboren in een realisering dat we spirituele wezens zijn, en in een acceptatie dat we persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elke handeling die we doen. Dus, de mate van onze evolutie wordt helemaal door ons zelf bepaald. Zoals we iets wensen, zo zullen we het ontvangen.

Het universum is door een goddelijke wet georganiseerd. Als we deze wet volgen, zal het naar perfecte harmonie leiden; als we tegen de wet ingaan is chaos het resultaat. De eerste wet is de wet van de liefde. Liefde is het vermogen om alleen potentiële perfectie te zien in onze medemensen. Liefde is het kenmerk van de Goddelijke geest, terwijl angst voortkomt uit de materiële geest. Liefde en angst zijn twee onverenigbare tegenstellingen, de ene streeft er voor altijd naar de andere te verbannen. Liefde is de totale ontkenning van het zelf; eigenbelang is de vader van de angst. De natuurlijke uiting van liefde is anderen dienen, niet zo zeer in het leveren van grote prestaties als in doen wat het meest voor de hand ligt.

Om in het koninkrijk van de hemel te verblijven, dienen we in de Geest van God die in onszelf zit, te verblijven. Iedereen moet eerst dit koninkrijk zoeken waar vandaan, eenmaal gevonden, alles zal stromen. Voor onszelf bidden is nutteloos omdat we al alles hebben wat we nodig hebben. Het enige echte gebed is de onophoudelijke communicatie met de goddelijke vonk in onszelf. We moeten nooit vergeten dat God in ons zit, niet buiten ons, en dat we allemaal individueel deeltjes van God zijn, en dat is het Al.

We kunnen niet verwachten dat we binnen de tijdsspanne van een leven perfectie kunnen bereiken. Na de dood komen we op een astraal niveau terecht, waar veel werelden van bewustzijn zijn. Na een bepaalde tijd worden we weer op deze aarde geboren, of gaan we naar een andere wereld die rondom ons is, voor het verder ontwikkelen van onze zielen. Uiteindelijk, en wie kan zeggen hoe lang dit zal duren, bereiken we een staat van zijn waarbij we zodanig zijn geëvolueerd dat reïncarnatie niet langer nodig is en dan zullen we doorgaan naar hogere sferen van spirituele levenswijzen.

De kracht van liefde om haat te verbannen is een terugkerend thema in de trance toespraken van Red Cloud. Om in onszelf de haat te verbannen moeten we proberen om in anderen alleen dat stuk te zien dat God of goed is. En als onze vijanden ons vernietigen moeten we vastberaden vol blijven houden dat uiteindelijk het goede, het kwaad overwint.

God is voor ons allen die Hem kunnen zien. Dit zijn de woorden waarmee Red Cloud een van zijn inspirerende lezingen begon, en ik geloof niet dat ik iets beters kan doen dan dit boek te besluiten met de warme woorden war hij die lezing mee afsloot:

“Weten jullie, mijn kinderen, in het leven van vandaag is het mooiste aspect van de edelsteen van jullie diepste wezen, dat jullie zullen leren om met jullie eigen ogen de schoonheid van God’s koninkrijk te zien. Zie het in een eenvoudig bloemetje, waarvan de blaadjes zich ontvouwen, in de zeldzame kleur. In het hart van dat kleine bloempje, dat naar vrede zoekt, zal God worden gevonden.

Sta boven op de heuvel en kijk naar de ondergaande zon en wees rustig in je hart. Kijk naar het mengen van de kleuren, terwijl ze achter de heuvels verdwijnen, en die rustige kalmte zal God zijn. Sta tussen het geel van de boterbloemen in de weilanden, als de dauw op het gras ligt. Kijk naar de vogel die met fladderende vleugels opstijgt, zijn keel trillend in de schoonheid van zijn gefluit. Daar zal God worden gevonden. In het lachen van een kindje dat naar zijn moeder rent; daar zal ook God worden gevonden.

Moge ik altijd in jullie wereld de schoonheid van God en de wijsheid voor Zijn Koninkrijk vinden, als het in een simpel woord wordt uitgedrukt – Liefde.”

08 aug

Zelfobservatie (uit het boek: Anthony de Mello, Bewustzijn)

Onderstaande tekst is afkomstig uit het boek Bewustzijn van Anthony de Mello. Uitgeverij Samsara. De Mello was een Jezuïtische priester. Hij vermengt in zijn boek christelijke mystiek met boeddhistische wijsheid en psychologische inzichten en roept ons op om ‘wakker’ te worden! Hoe kun je daarmee beginnen?

De enige manier waarop iemand je kan helpen, is door vraagtekens te zetten bij je opvattingen. Als je bereid bent te luisteren en bereid bent te worden uitgedaagd, is er wel iets wat je kunt doen, maar niemand kan je helpen. Wat is het allerbelangrijkste? Dat heet zelfobservatie. Daar kan niemand je bij helpen. Niemand kan je een methode aanreiken. Niemand kan je een techniek laten zien. Zodra je een techniek gaat hanteren, ben je weer geprogrammeerd. Maar zelfobservatie – jezelf in de gaten houden – is belangrijk. Het is niet hetzelfde als navelstaren. Navelstaren is met jezelf gepreoccupeerd zijn, als je je druk maakt om jezelf, als je je zorgen maakt om jezelf. Ik heb het over zelfobservátie. Wat is dat? Het betekent dat je alles in jezelf en om je heen zoveel mogelijk in de gaten houdt alsof het iemand anders overkomt. Wat betekent die laatste zin? Die wil zeggen dat je datgene wat je overkomt niet persoonlijk opvat. Het wil zeggen dat je de dingen bekijkt alsof je er helemaal niets mee te maken hebt. De reden dat je gebukt gaat onder je depressie en je angsten is dat je je ermee identificeert. Je zegt: ‘Ik heb een depressie.’ Maar dat is niet juist. Jij bent niet gedeprimeerd. Als je nauwkeurig wilt zijn, kun je zeggen: ‘Ik ervaar momenteel een depressie.’ Maar je kunt moeilijk zeggen: ‘Ik ben gedeprimeerd.’ Jij bent je depressie niet. Dat is maar een merkwaardig trucje van het denken, een curieuze illusie. Je hebt jezelf onbewust in de waan gebracht dat jij je depressie bént, dat jij je zorgen bént, dat jij de vreugde en opwinding die je ervaart bént. ‘Ik ben verrukt!’ Je bent helemaal niet verrukt. Verrukking kan zich momenteel in je afspelen, maar wacht maar: ze zal veranderen; ze is niet duurzaam; dat is ze nooit; ze blijft maar veranderen, dat doet ze altijd. Wolken komen en gaan; sommige zijn zwart, andere wit, sommige zijn groot, andere klein. Als we de analogie volhouden, ben jij de hemel, die de wolken observeert. Je bent een passieve, onthechte waarnemer. Dat is een schok, vooral voor iemand in de westerse cultuur. Je bemoeit je er niet mee. Niet tussenbeide komen. Niet ‘sleutelen’. Gadeslaan! Observeren! De moeilijkheid met mensen is, dat ze hun handen vol hebben met het sleutelen aan dingen die ze niet eens begrijpen. We zijn altijd maar met dingen aan het sleutelen, nietwaar? Het komt nooit in ons op dat er niet gesleuteld hoeft te worden. Echt niet. Dat is de grote verlichting. Dingen moeten worden begrepen. Als je ze begreep, zouden ze veranderen.

05 feb

Het is Vertrouwen dat we nodig hebben

Nine Star Ki Voorspelling voor 2016

Inleiding

Daar zijn ze, de Nine Star Ki voorspellingen voor 2016. Vorig jaar werden we volop geïnspireerd met ideeën, bewegingen en uitvindingen die het rebelse 3-Hout in een constante stroom over ons uitstortte en die daarmee voor menigeen de wereld op zijn kop heeft gezet. Zoveel tomeloos enthousiasme heeft echter ook een keerzijde die nu voelbaar gaat worden; we zijn de vaste grond onder de voeten kwijtgeraakt. Er is in één klap alom een hoeveelheid chaos, onveiligheid en onzekerheid aan ons opgedrongen die nauwelijks nog te bevatten is. Onder invloed van de 81-jarige cyclus die geregeerd wordt door het element 9-Vuur op de achtergrond, en opgejaagd door eerst een 9-jarige cyclus onder regie van 4-Hout (2000-2009) en vervolgens een 9-jarige cyclus onder regie van 3-Hout (2009-2018) waar we ons nog volop in bevinden, transformeert onze wereld en vinden door al deze actieve yang elementen tot grootse proporties opgeblazen gebeurtenissen plaats die nauwelijks te bevatten zijn.

Het Chinees Nieuwjaar vindt altijd op een ander moment plaats dan 1 januari; elk jaar zelfs op een wisselende datum. In China wordt een zogenaamde luni-solaire jaartelling gehanteerd die rekening houdt met zowel de zon- als de maanstanden. Deze beide invloeden bepalen ondermeer het moment waarop het Chinees Nieuwjaar valt, dat daardoor elk jaar op een ander datum plaatsvindt. Dat levert een heel andere beleving van tijd op dan het rationele keurslijf van de strakke Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen en die zich alleen richt op de zon en zijn energie die verbonden is met Yang, het mannelijke principe. Hoeveel evenwichtiger is een jaartelling die ook rekening houdt met Yin, het vrouwelijke principe dat haar invloed ondermeer kenbaar maakt via de maan. Het is deze luni-solaire afstemming die vertaald wordt naar de Nine Star Ki cycli, aan de hand waarvan de energietendensen van een jaar geduid kunnen worden. Een duiding waarin rekening gehouden wordt met zowel Yin als Yang, met zowel het vrouwelijke als het mannelijke principe. Dat kan niet anders dan tot een vruchtbare invloed leiden. In ieder geval past deze benadering bij het toenemende bewustzijn dat we in een cyclische wereld leven, een wereld die tot voor kort gedomineerd werd door lineair denken. Gelukkig is de beperking van het lineaire denken dat het eindig is. Juist dat is precies wat er gebeurt: het lineaire denken, en daarmee de systemen die op dat denken gebaseerd zijn, nadert zijn einde. Dit biedt ons de kans om ons ook bewust meer te richten op de cyclische structuren. In eerste instantie klinkt dit positief. Wat het uiteraard ook is; een wedergeboorte van het vrouwelijke principe is waar wij mensen, de natuur en niet in de laatste plaats Moeder Aarde naar snakken. Het vraagt echter om een diepgaande omschakeling die te vergelijken is met een trein op volle snelheid die ineens in een rondje moet gaan rijden; de kans dat hij uit de bocht vliegt is levensgroot aanwezig. De manoeuvre zal alleen een gelukkig einde kennen als op tijd snelheid wordt teruggenomen en geanticipeerd wordt op het loslaten van het voortsnellen in een strakke, rechte lijn.

Over vorig jaar stond in de Nine Star Ki voorspellingen voor 2015: “Komend jaar dient deze koerswijziging zich in alle hevigheid aan, meer nog dan in voorgaande jaren merkbaar was.” en “Ontegenzeggelijk kunnen we ook vaststellen dat we, sinds we in 2000 in door 4-Hout en vervolgens 3-Hout gedomineerde 9-jarige periodes zijn beland, als samenleving in beweging zijn gekomen. Het komende jaar zal nog een schepje extra op het vuur gooien.” en het vuur is ons op sommige momenten zeer na aan de schenen gelegd. Door deze grote processen die op de achtergrond spelen, hebben we geleerd een individu te zijn en komt er steeds meer macht bij dit individu te liggen. Daardoor echter zijn we de ander en de samenhang veelal uit het oog verloren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we twijfelen over zoveel veranderingen en er ook weerstand tegen ervaren; niets lijkt nog hetzelfde te kunnen blijven. Dat we de behoefte hebben een pas op de plaats te maken is dan ook niet meer dan een logisch gevolg. En dat we onze eigen manier van leven willen beschermen lijkt daardoor ook heel verklaarbaar. In ons 3-Hout enthousiasme hebben we afgelopen jaar onze voordeur wagenwijd opengegooid voor vernieuwing en voor de enorme stroom vluchtelingen; we hebben ze als gasten toegelaten in ons huis, zonder al te kritisch te zijn op hun achtergrond en houding. Nu ze eenmaal met hun onhebbelijke modderschoenen bij ons op de bank zitten en hun stinkende sigarettenpeuken overal laten vallen en de lege bierflessen in het rond strooien, is het bijna niet meer mogelijk hen nog de deur te wijzen of om de voorwaarden aan te geven waaronder ze wél welkom zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen die het goed begrepen hebben en de moed hebben opgevat om mensen te helpen en vernieuwing toe te laten, maar daarbij duidelijk zijn in het stellen van gedragsregels waar de nieuwe gasten zich aan moeten houden. Deze mensen laten zien waar het in 2016 vooral over zal gaan: we worden ons bewust dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid en niet de verbruikers en dat wij, analoog daaraan, ons moeten bezinnen hoe wij ons als gast gedragen in het huis van moeder Aarde. It’s all about attitude!

Algemeen

Gaia

We bevinden ons in de kraamtijd van de nieuwe mensheid. We worden uitgedaagd de fundamenten te leggen voor een nieuwe orde van samenleven. Later, als we groot zijn, lijkt nog ver weg, de direct te nemen hordes lijken enorm en 9-Vuur en 3-Hout zouden vanuit hun achtergrondpositie het liefst zien dat we voorbij jagen aan wat we nú kunnen, terwijl alle te nemen hordes enkel vanuit de eigen ontwikkelde capaciteiten en vanuit onze individuele kracht overwonnen kunnen worden. Ja, we moeten groeien en vernieuwen, maar wel op een voor ons gezonde manier en vanuit een menselijke maat met waarden die daarbij aansluiten, stap voor stap. Dat vraagt om het geduld en het vertrouwen om het continue proces te kunnen herkennen waarin de nieuwe verworvenheden van afgelopen jaar geïntegreerd worden in onze bestaande basis structuren. Dat gaat langzaam. Langzamer dan het jachtige 9-Vuur en 3-Hout op de achtergrond willen en die in de vorm van haatzaaiers en chaotische gebeurtenissen dit kwetsbare proces makkelijk overschreeuwen en als volleerde drama-queens overdreven hun aandacht richten op de details in onze persoonlijke ontwikkeling. Daardoor zien we gemakkelijk de grote samenhang en het continue proces van gebeurtenissen over het hoofd!

Er voltrekt zich een omkering waarbij wij als mensen niet langer gevormd worden door de merites en mores van de buitenwereld, maar deze buitenwereld scheppen naar ons model. Grote vraag is dan wat is ons model? Wat is de betekenis van het geen ik kan bijdragen aan het vormen van deze buitenwereld? Hoe draag ik mijn steentje bij aan het leggen van de fundamenten van een nieuwe orde van samenleven?

De van buiten naar binnen realiteit transformeert in één van binnen naar buiten. De omslag waar we ons voor gesteld zien is het bereiken van het inzicht dat we verantwoordelijkheden niet meer af kunnen schuiven, maar deze zelf moeten aanvaarden en op ons moeten nemen: het is niet de schuld van de fast-food wereld dat lichamen uit hun voegen barsten, maar van de individuele consument die keuzes maakt gebaseerd op veelal onbewuste, ondermijnende motieven. Stop blaming others!

Relatie

Kortom er moet gebouwd gaan worden aan het tot stand brengen van nieuwe vormen van relaties – met anderen, met de wereld en vooral met onszelf – die bestand zijn tegen de toekomst en waarmee we een nieuwe wereld, een nieuw universum creëren met onszelf als het scheppende middelpunt. God is niet langer een abstractie buiten ons, maar de essentie ín ons. Vanuit wie we nú zijn leveren we een bijdrage allereerst aan onze eigen micro-kosmos die vervolgens een bouwsteen vormt van de macro-kosmos. Het bewust worden van een dergelijk scheppend vermogen brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Als enkele bouwsteen kun je geen bouwwerk tot stand brengen; daar zijn meer bouwers, meer stenen en een goede verbinding tussen alle componenten voor nodig. 2-Aarde is de bouwer van de toekomst, de kneder van het deeg van het toekomstige brood, de legger van het fundament waarop het bouwwerk stevig kan verrijzen. 2-Aarde is de energie die de ideeën en uitvindingen die respectievelijk 4-Hout en 3-Hout de afgelopen twee jaar naar buiten hebben gebracht, in de stof kan brengen en deze kan materialiseren. 2-Aarde laat deze ideeën landen en vorm aannemen. En dat begint dus bij onszelf; het verkrijgen van een goede relatie met jezelf, weten wie je bent en inzicht krijgen in de pijnpunten die voor een belangrijk deel je handelen bepalen, vormen het beginpunt. Vanuit de relatie met onszelf moeten we onze persoonlijke vorm, onze eigen identiteit opnieuw, steen voor steen, cel voor cel, opbouwen. De vraag ‘wie ben ik?’ is het begin van het tot stand brengen van een andere relatie met de wereld. De tijd dat dat van buiten werd voorgehouden en opgelegd, is voorbij. Wat rest is de noodzaak tot overgave om geduldig en volhardend, zoals een jonge moeder dat doet bij haar kinderen, jezelf her op te voeden en daarmee de toekomst mede vorm te geven. Vertrouwen in jezelf vormt daarbij de basis van waaruit gewerkt kan worden.

Lichaam

Wisdom from the body – Sophia

De roerige invloed van zowel de 9-jarige 3-Hout cyclus, als de invloed van de twee Hout jaren die achter ons liggen, heeft veel zekerheden omgewoeld. De betrouwbare fundamenten van onze maatschappij blijken bij nadere beschouwing een stuk minder stabiel en sociaal betrouwbaar als we dachten. Systemen die aan de basis staan van het sociale bestaan van veel mensen zoals het PGB, de SVB, pensioenfondsen en ons politieke stelsel blijken rokende puinhopen van chaos, bedrog en onzekerheid te zijn. De verzorgingsstaat waar we ons lang op konden beroepen heeft zelf zorg nodig. Patient Nederland ligt aan een continue subsidie- of discussie-infuus. Een tendens die mensen doet beseffen dat we vanuit een persoonlijke relatie met elkaar deze zorg op kleinschalig niveau opnieuw vorm moeten geven, waardoor we onze eigen zekerheden kunnen creëren en daardoor weer meer vat krijgen op onze – sociale – werkelijkheid.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid hoort daarbij; als de medische wereld niet meer te vertrouwen is, als de farmaceutische industrie vanuit egoïstisch winstoogmerk patiënten in de kou laat staan door hun verstoken te laten blijven van hun medicijnen, dan wordt de noodzaak om te voorkomen dat je een beroep moet doen op deze lieden alleen maar groter. Waar we jarenlang ons enkel enige mate bewust waren dat we onze gezondheid op zijn minst in stand dienden te houden, wordt meer en meer de aandacht verschoven naar het voorkómen van ziektes. Preventie is de nieuwe gezondheidsnorm, ook van de grote logge institutionele verzekeraars. Ondersteunende diensten in de vorm van gezondheidscoaches, mindfulness opvoeders, voedingsdeskundigen, Feng Shui adviseurs en handige, slimme apps helpen op verschillende terreinen de kwaliteit van leven te verbeteren, het bewustzijn te vergroten, stress te reduceren en zo mensen te helpen het leven meer in eigen hand te nemen en daardoor te voorkomen dat zij ziek worden.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid is bovendien een goed startpunt om het brein nieuwe paden van denken aan te leren. Het is een methode die Tony Robbins, de bekende bewustzijn- en gezondheidsgoeroe graag propageert. Alleen al het veranderen van de eigen houding en de ademhaling, laat het brein anders reageren: “emotion is created by motion” (emotie wordt gecreëerd door beweging) zegt hij.

We gaan meer en meer beseffen dat al die afzonderlijke factoren met elkaar samenhangen waardoor we onszelf ook eindelijk daadwerkelijk kunnen gaan zien als een totale micro-kosmos waarin elk onderdeel het totaal van het geheel beïnvloedt.

Vanuit die micro-kosmos gedachte gaan we meer en meer activiteiten ondernemen die we in onze macro-kosmopolitische wereld ook zien; we worden via AirBnB ons eigen mini-hotel, de ogenschijnlijk achteloze voetganger houdt via een buurtapp medebewoners in de wijk op de hoogte van de aanwezigheid van verdachte figuren en de moeder die vanwege de krankzinnig hoge kosten van de kinderopvang niet meer tegen de financiële klippen op wil werken, vangt in haar eigen huis liefdevol een paar kindjes op van moeders die zich in een verwante situatie bevinden. We gaan onszelf een actieve rol toebedelen in het zorgen voor onszelf en leveren daarmee, door wie we zijn, een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij bepaalt niet de samenleving wat we te doen hebben, maar vormen het kader daarvoor zelf vanuit de eigen kwaliteiten.

Kennis

We leren weer voor elkaar te zorgen, maar wel op basis van onze eigen voorwaarden en mogelijkheden. De tijd van de huissloof is echt wel voorbij! Daarmee scheppen we voor onszelf en onze directe omgeving nieuwe zekerheden, zekerheden die de achterlijk ingewikkelde regelgeving ons opgedrongen door een op hol geslagen overheid, omzeilen. Deze directe aandacht voor wat we wél kunnen vervangt de passieve overweldiging veroorzaakt door wat er op grote schaal allemaal mis gaat. Authenticiteit van het individu blijkt krachtiger dan de dubieuze objectiviteit van een ondoorgrondelijke maatschappij en van een door big commerce gecompromiteerde wetenschap die rapporten op maat fabriceert.

2-Aarde wil de werkelijkheid weer tastbaar maken, voelbaar en concreet. Dichtbij dus. We nemen de virtuele werkelijkheid een stuk minder serieus en alhoewel social media nooit meer zal verdwijnen, is de populariteit van de meest vluchtige onder hen, Twitter, tanende. 2-Aarde richt zich liever op het onderhouden van goede relaties dichtbij. Met je buren bijvoorbeeld waarmee je samen het bezit van een ladder deelt om de dakgoten schoon te kunnen maken. Of voor wie je een plekje in je schuur inruimt zodat zij daar hun fietsen kunnen stallen en deze niet meer op het trottoir hoeven te parkeren. Dit onderling organiseren van uitwisseling van producten en diensten brengt de al instabiele grote organisaties verder aan het wankelen en zal hen uiteindelijk op de knieën dwingen.

Dat grote winkelketens bij bosjes omvallen wordt mede veroorzaakt doordat zij onvoldoende aandacht hebben gehad voor de relatie met hun individuele klanten en voor het met zorg onderhouden van deze relatie. Daar is namelijk ook kennis voor nodig. Om te beginnen zelfkennis en zelfinzicht over die aspecten die verbetering behoeven; het bewust in ontwikkeling willen blijven kan beschouwd worden als het bereid zijn zelf in opvoeding te blijven en het persoonlijk micro-universum te blijven voorzien van goede, nieuwe mentale voeding. Kennis nemen van de kennis waar een ander over beschikt sluit daar eveneens op aan. Net zoals een ladder door buren gedeeld kan worden, is het niet meer noodzakelijk om alle kennis ook zelf te moeten verwerven; kennis is geen bezit meer en ervaring wordt gezien als een waardevolle bouwsteen van een kennisbank.

Daarop gaan we meer en meer vertrouwen; het hoeft niet meer allemaal gemeten en bewezen te worden. 2-Aarde wil graag zaken samenvoegen en daar samenhang in creëren, waarbij samen het sleutelwoord is en betekenis van het proces en aandacht daarvoor, het doel. Kennis, ervaring, kracht en inzicht worden de nieuwe ingrediënten van een gezonde relatie tussen mensen die willen dóen en de oeverloze discussies over ‘zeker weten’ willen afzweren. In het doen ontstaat de nieuwe waarheid die geen winnaar of verliezer kent. In het gesprek met de ander ontstaat inzicht zonder dat conclusies noodzakelijk zijn. De focus verschuift van de verschillen tussen mensen, naar de overeenkomsten die er tussen hen bestaan. Van de individuele targets die zij moeten halen, naar het bereiken van een gezamenlijk resultaat waar zij elk naar eigen kunnen aan kunnen bouwen en bijdragen.

De basis daarvoor vormt het vertrouwen dat we weer in onszelf en anderen moeten herstellen. Dat vraagt betrokkenheid en zuivere authenticiteit. Tarzaniaanse borstklopperij heeft zijn langste tijd gehad. Reden waarom Donald Trump het zeker niet zal schoppen tot eerste ‘oranje’ president van de Verenigde Staten van Amerika.

2-Aarde in 5-Aarde

2016 Wordt gedomineerd door 2-Aarde, het element dat dit jaar de middelste positie van de Ba Gua inneemt. Dit is een heel andere energie dan die van de elementen 3-Hout en 4-Hout die respectievelijk 2015 en 2014 domineerden. Deze hout elementen die zo extreem verbonden zijn met beweging en een hang hebben naar vernieuwing, heeft zich zeker afgelopen jaar laten zien in een massale volksverhuizing. Een ongekend aantal vluchtelingen heeft huis en haard verlaten en zoekt asiel in het veilige, warme, gezellige Europa. Vorig jaar schreef ik over de 1-Water die in de positie van 3-Hout een impuls gaf aan de kenmerken van 3-Hout: “Daarnaast zegt deze 1-Water in 3-Hout tendens iets over ‘het volk’ dat in beweging komt. Wie weet wacht ons een volksverhuizing, hoe het er uit gaat zien weet ik niet precies, wel dat er grotere groepen mensen zich zullen verplaatsen om elders wortel te schieten.”

De 2-Aarde energie van 2016 laat zoals gezegd een heel andere tendens zien; die van het beschermen van huis en haard en van het bouwen van aan een nieuwe samenleving. Dat wordt overigens nog een worsteling want 2-Aarde is ook de zorgzame huismoeder die haar huishouden graag op orde wil hebben en iedereen die er woont en te gast is, te eten wil geven, van een warm bed wil voorzien en een veilig en zeker bestaan wil aanbieden. Een dergelijke mater familias zal daarbij voorbijgaan aan de unieke behoeften van het individu; het ‘gezin’ als eenheid gaat voor. Dat staat haaks op de beweging van afgelopen jaar waarin er heel veel ruimte was voor autonomie van het individu, wat zich heel concreet heeft laten zien in bijvoorbeeld de individualistische opstelling van de Europese landen ten opzichte van het vluchtelingenprobleem.

2-Aarde vraagt om menselijkheid in de benadering van elk probleem. Of dat nu de vluchtelingen betreft of de mensen die in verpleeghuizen moeten verblijven. Hun rechten, hun zorg, hun waardigheid en verzorging en de bescherming daarvan worden belangrijke thema’s dit jaar, waarbij er vooral een focus komt te liggen op meer liefdevolle zorg en aandacht voor groepen mensen die wel wat ‘moederlijke’ toewijding kunnen gebruiken.

2-Aarde is het element dat het archetype is van de moeder, de vrouw en dat hoort bij het vormende en voedende principe. Dit element staat voor de vrouw en het vrouwelijke, barende, koesterende, beschermende, voedende en opvoedkundige principe. Er is een sterke verbondenheid met het lichaam en gezondheid, al met al belangrijke fundamentele aspecten van ons bestaan. Verder staat 2-Aarde voor alles wat onder de noemer ‘relatie’ te scharen valt. Of dat nu de relatie met je partner, je kind of met jezelf betreft. Het gaat over het nest waarin we geboren worden en en ons geborgen kunnen voelen. Alles rond deze principes komt dit jaar centraal te staan en dit was al enigszins merkbaar in de Nieuwjaarsnacht waarin we een voorproefje kregen op wat ons dit jaar te wachten zou kunnen staan; de aandacht gaat uit naar de positie van de vrouw en alle vrouwelijke principes die bij het archetypische vrouwelijke horen. Eén van de vragen die ten aanzien hiervan gesteld kan worden is of deze principes voldoende gerespecteerd en op waarde geschat worden.

2-Aarde brengt nieuw leven voort en gaat zorgend, verzorgend en vormend met dit nieuwe leven om. Net zoals nieuw leven dat in het lichaam van een vrouw vorm aanneemt en dóór haar geboren wordt, zo schept 2-Aarde voorwaarden voor het bestaan zoals dat er in de toekomst uit zal zien. Dat betekent ook dat de focus niet zozeer gericht moet worden op een individuele gebeurtenis, maar meer op wat dit in het grote geheel van ontwikkelingen voor invloed heeft. Je kunt als moeder met veel strengheid je kind het bordje eten leeg laten eten en daar nu het resultaat mee behalen dat het eten ook inderdaad opgegeten wordt. Vanuit een groter perspectief, dus naar het proces van ontwikkeling van het kind gekeken, leg je hiermee Zaaien en oogsten! Iets vanuit het bijna niets laten groeien zodat je er later profijt van hebt! Je zou bijna kunnen zeggen dat het nieuwe iets ontstaat uit het niets, maar is ook vol potentie.

Veel van de 2-Aarde energie komt tot uitdrukking op terreinen als zorg, onderwijs, voeding en opvoeding. De sterk op vorming gerichte kracht van 2-Aarde kan overigens nog wel eens bedillerig overkomen; zoals een moeder soms al te betuttelend en overbezorgd met haar kinderen om kan gaan. 2-Aarde investeert in de toekomst zowel van zichzelf als in die van haar ‘kinderen’ door zorg te dragen, door te voeden en op te voeden en door zo langzamerhand zowel zichzelf als haar ‘kinderen’ in een vorm te boetseren. 2-Aarde is als de bakvorm waarin het deeg langzaam stolt tot een brood.

Zij doet dit naar beste eer en geweten, maar ook vanuit de beperkingen waaruit zij zelf is opgevoed en opgegroeid. Dit jaar laat een tendens zien in het op zoek gaan naar de vraag elke wetmatigheden voorwaardelijk zijn voor ons bestaan. Met andere woorden, hoe zijn wijzelf in het verleden gevormd waardoor we nu doen wat we doen en welke voorwaarden hebben we nodig om goed te kunnen leven. En, belangrijker, willen we deze vorm, deze wetmatigheden wel zo blijven volgen want zij bepalen immers ons handelen. Het besef dat we maar tijdelijk invloed kunnen uitoefenen op hetgeen we vormen en naar onze hand zetten, maar dat de imprint die dit nalaat, de consequenties hiervan blijvend zijn, helpt wellicht om andere vormende en opvoedkundige keuzes te maken die meer toekomstwaarde hebben, ook naar onszelf toe. Er ligt dit jaar een grote uitdaging te wachten voor zelfreflectie met name over onze relatie met onszelf en onze relatie met de rest van de wereld. Als gevolg daarvan kan het noodzakelijk zijn dat je je richt op het her-opvoeden van jezelf! Want hoe kun je het beste oogsten wat je eerder gezaaid hebt? En hoe kun je het geoogste het beste inzetten om er jezelf optimaal mee te voeden? De relatie tussen oorzaak, wat je ooit gezaaid hebt enerzijds, en de gevolgen, dat wat je kunt oogsten anderzijds worden nauwelijks nog overzien of herleid. Komend jaar biedt de kans te ontwaken uit ons kapitalistische coma en te zien hoe schaamteloos we als mensheid een ontwikkeling doorgemaakt hebben waarbij het oogsten de gedaante aan heeft genomen van plunderen. We roven moeder Aarde leeg, we misbruiken natuurlijke voorraden en vergeten dat er na ons nog meer mensen komen die op diezelfde moeder Aarde en van diezelfde voorraden moeten leven. Het is een grote aaneenschakeling van verkrachting van het vrouwelijke, zij dit moeder Aarde zelf, haar bronnen die zij voortbrengt of al die vrouwen wereldwijd die symbool staan voor dit archetypische principe!

Angela Merkel

Politiek gezien is Angela Merkel het prototype van een 2-Aarde vrouw; ze wil haar (politieke) huishouden op orde hebben en ook gastvrij iedereen voorzien van eten en een warm bed. Dan is er even minder aandacht voor individuele belangen zoals je ook in een groot gezin vaak ziet. De archetypische moederkloek reddert en zorgt, vult magen, plakt pleisters en troost egootjes maar heeft geen tijd en ruimte voor het individuele kind dat zijn eigen weg moet zien te vinden; het gezin als totaal organisme gaat voor en het regime binnen dat gezin wordt door de vrouw bepaald. Nee, niet gaan steigeren nu, we hebben inmiddels veel bereikt op het gebied van gelijke rechten, plichten en verworvenheden in de verdeling van de huishoudelijke en de zorgtaken tussen partners. Maar de energie van 2-Aarde is nu eenmaal verbonden met die archetypische moederkloek. De wereld is afgelopen jaar ernstig veranderd. We hebben te maken met invloeden uit culturen die de positie van de vrouw en de rolverdeling binnen het gezin heel anders op hun netvlies hebben dan wij Westerlingen. De worsteling tussen al die invloeden van buiten enerzijds en het behoud van authentieke vrouwelijke waarden anderzijds, wordt duidelijk zichtbaar in de persoon Angela Merkel en in de functie die zij bekleedt.

Hoe je het ook went of keert, het komende jaar komen de kwaliteiten en functies die aan het archetypisch vrouwelijke toegeschreven worden, (weer) in het middelpunt van de belangstelling te staan.

2016 biedt op dit gebied overigens ook prachtige kansen! Bijvoorbeeld om de prestaties en posities van vrouwen meer aandacht te geven. Want wist je dat slechts een kleine twintig procent van de mensen die in het Nederlandse nieuws komen, van het vrouwelijk geslacht is? Kortom, het is tijd voor een tweede (seksuele) revolutie om de positie van de vrouw – zowel als maagd, als moeder, als amazone, als wijze vrouw en als godin – in ere te herstellen en de energie van het jaar 2016 zal hiernaar uit gaan.

Vrouwelijke revolutie

Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – overigens ook twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen.

Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die energetische snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen. Wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘Westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Thuis

In het verlengde daarvan wordt het huis waar we wonen en het thuis dat we weten te creëren onder de aandacht gebracht. ‘Home is where the heart is’ wordt op prachtig geschilderde plankjes achter ramen geplaatst en op deuren opgehangen. Maar woont het hart echt wel in je huis? Is je huis wel een thuis? In 2016 zullen wat schellen van de ogen vallen waardoor er een aanzet wordt gegeven tot stevige discussies over woningbouw, de kwaliteit van architectuur op het welbevinden van bewoners en gebruikers, en de ontheemding die slecht ontworpen woningen kunnen veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Is het hebben van een dak boven je hoofd voldoende om je ergens thuis te voelen? Of kun je je thuis voelen op slechts vijf vierkante meter, als je maar autonoom over die vijf vierkante meter kunt beslissen en je er veilig kunt voelen?

Ook de waarde van ‘thuis’ in een verzorgingstehuis, een verpleeginrichting, een asielopvang, op scholen, in ziekenhuizen en andere openbare gebouwen wordt onder de loep genomen. Waar het tot nu toe veelal enkel geleid heeft tot discussies hierover, zal in het komende jaar er op deze terreinen ook daadwerkelijk hervormd gaan worden. Huisvesting in de breedste zin van het woord en de kosten daarvan komen bovenaan agenda’s te staan.

Auteursarchief: Nina Elshof Feng Shui

22 nov

Vrouwenzaken, bij HealingYou – Healing Deventer

Vrouwenzaken bij Praktijk HealingYou

Van meisje tot vrouw in de overgang. Een periode van pakweg 50 jaar waarin je als vrouw enorme veranderingen doormaakt. Menstruatie, verliefdheid, je relatie, eerste vriendje, trouwen, samenwonen, nestdrang, kinderen krijgen, opvoeden, ontdekken dat je relatie anders zou willen, scheiden, daten, tweede verliefdheid en later de overgang.

In alle fasen enorme veranderingen en dan is het vanzelfsprekend dat je ergens onderweg je balans verliest. Dat je het even niet meer weet. Dat je jezelf kwijt bent, je zelfbeeld niet optimaal is en je jezelf afvraagt hoe het zover is kunnen komen. In alle gevallan kan Praktijk HealingYou je helpen weer in je eigen kracht te komen. Te her-ontdekken wie je bent en waarom jij zo’n fantastisch mens bent. Een vrouw! Een mooie vrouw!

  

Leuk filmpje

Van kind tot bejaarde vrouw. In deze korte film komen alle fases in het leven van een vrouw voorbij. Van nagekeken worden op straat tot eenzaam oud vrouwtje. Herkenbaar?

Filmmaker Celia Bullwinkel toont wat een meisje allemaal kan meemaken in haar leven. Een lichaam dat verandert, nagekeken worden door (vervelende) mannen, carrière maken, de liefde tegenkomen, zwangerschap, opvoeding, vermoeidheid, niet meer nagekeken worden door (vervelende) mannen, midlife-crisis, hangborsten, uitdijen en daarna het uitzwaaien van een volgende generatie.

Mijn advies is om het vooral niet alleen te verwerken

foto Beata van Etten

Beata van Etten

Ik was er ook, mijn jeugd die zo bepalend is voor mijn leven, mijn twee huwelijken, mijn kinderen, weer een nieuwe relatie en pas op mijn 50ste starten met een onderneming terwijl ik al bijna 20 jaar onafgebroken studeer aan alternatieve manieren om dicht bij jezelf te komen.

Ik deel graag mijn kennis en ik nodig je uit naar mijn praktijk te komen. Ook voor voetreflex trouwens.

Op deze website kun je lezen wat ik nu doe. Mijn Healing praktijk in Deventer is drukker en drukker aan het worden. Fijn dat ik zoveel vrouwen kan helpen met hun vrouwenzaken.

15 okt

September, 2014The Bob Charles Show: Dr. Eric Pearl on Reconnecting Your Life.

Eric Pearl: His life change overnight. One day Eric was a chiropractor and the next day he was a healer. Overnight Eric had found the ability to connect with energy and work with it to heal people. Known today as worldwide as Reconnective Healing. Eric’s teaches others to access this natural ability and use it to heal themselves and others. Patient after patient reported healings from cancers, epilepsy, cerebral palsy and other health conditions, when Dr. Pearl held his hands near them. Dr. Pearl went on to study the Reconnective Healing Frequencies and their effects on people, known around the world as Reconnective Healing. The Reconnection hosts seminars around the world where Pearl and his instructors teach others to access the Reconnective Healing Frequencies. His bestselling books, The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, and his co-authored book Solomon Speaks on Reconnecting Your Life California.

To Listen the interview please Click Here


Praktijk HealingYou is een top-praktijk in Deventer, altijd op zoek naar nieuws en deelt die informatie met haar klanten.

Klik voor het originele artikel – September, 2014The Bob Charles Show: Dr. Eric Pearl on Reconnecting Your Life. – door op op deze link

Praktijk Beata van Etten | Wentholtstraat 10 | 7424 CL Deventer | 06-43106917